Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1963/VPCP-NN ngày 17/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc công bố giá sàn bông hạt niên vụ 2002-2003

Số hiệu: 1963/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 17/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1963/VPCP-NN
V/v công bố giá sàn bông hạt niên vụ 2002-2003

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Tổng công ty Dệt may Việt Nam,
- Bộ Công nghiệp,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Tài chính,
- Ban Vật giá Chính phủ.

 

Tổng công ty Dệt may Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ (công văn số 539/TCT-TCKT ngày 10 tháng 4 năm 2002) về việc công bố giá sàn bông hạt niên vụ 2002-2003, về vấn đề này, Văn phòng Chính phủ có ý kiến như sau:

Tại điểm b mục 3 Điều 3 Quyết định số 168/1999/QĐ-TTg ngày 17 táng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất bông vải đã quy định: “Trên cơ sở tham khảo ý kiến của Ban Vật giá Chính phủ, Tổng công ty Dệt may Việt Nam thống nhất với Uỷ ban nhân dân các tỉnh trồng bông công bố giá mua bông hạt tối thiểu (giá sàn) cho người trồng bông ngay từ đầu vụ,...”. Đề nghị Tổng công ty Dệt may Việt Nam thực hiện theo ý kiến chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chính phủ./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1963/VPCP-NN ngày 17/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc công bố giá sàn bông hạt niên vụ 2002-2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.851
DMCA.com Protection Status