Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 192/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 29/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 192/CP-KTTH

Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 192/CP-KTTH NGÀY 29 THÁNG 02 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH XUẤT KHẨU GẠO VÀ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

Kính gửi:

 

- Bộ Thương mại,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ,
- Ban chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón.
 

Tiếp theo Quyết định số 237/1999/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999 về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một số vấn đề trong công tác điều hành cụ thể như sau:

1. Trong các năm 1997-1999, hệ thống các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón đã được hình thành khá ổn định; nhìn chung, hoạt động có hiệu quả.

Để hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón ngày càng có hiệu quả, vững chắc; bảo đảm tiêu thụ kịp thời lúa hàng hoá và cung ứng đủ vật tư cho sản xuất nông nghiệp với giá cả hợp lý, tránh thua thiệt cho nông dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Thương mại và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã được giao cho các doanh nghiệp đầu mối, rà soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trực thuộc, bảo đảm tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh, kinh doanh đúng mục đích, không để mất cân đối lớn trong sản xuất và lưu thông hàng hoá; có biện pháp xử lý kịp thời những trường hợp làm trái chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành chức năng.

2. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm thông báo định kỳ cho Trưởng ban chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón (10 ngày một lần) kết quả xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón các loại của các doanh nghiệp đầu mối để giúp Ban chỉ đạo điều hành và thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp trong trường hợp cần thiết.

3. Giao Bộ trưởng Bộ Thương mại, trên cơ sở xem xét chặt chẽ khả năng tài chính và tình hình tổ chức sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, quyết định cụ thể việc điều chỉnh, bổ sung các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu gạo hoặc nhập khẩu phân bón khi có yêu cầu của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố hoặc Bộ, cơ quan chủ quản của doanh nghiệp.

4. Đối với các loại phân bón đặc chủng (phân vi sinh, phân bón qua lá...) trong nước chưa sản xuất và đã được phép sử dụng tại Việt Nam, các doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp được nhập khẩu theo nhu cầu sản xuất - kinh doanh.

Đối với phân hoá học là nguyên liệu để sản xuất phân bón tổng hợp, các doanh nghiệp đã có đăng ký sản xuất, giấy chứng nhận đăng ký chất lượng và nhãn mác sản phẩm theo quy định hiện hành, được trực tiếp nhập khẩu theo nhu cầu sản xuất.

Bộ Thương mại hướng dẫn bổ sung các nguyên tắc nêu trên và thông báo để các cơ quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, chỉ đạo thực hiện.

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 192/CP-KTTH ngày 29/02/2000 của Chính phủ về việc xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.664

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149