Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc soạn thảo và thẩm định văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh

Số hiệu: 1873/PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 20/04/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1873/PC

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 1873/PC NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 1996 VỀ VIỆC SOẠN THẢO VÀ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Để thực hiện Chỉ thị số 189/TTg ngày 30 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, Phó Thủ tướng Phan Văn Khải, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, có ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ, ngành là cơ quan đã chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh đã được ban hành, cùng với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ thống nhất xây dựng danh mục chính thức các văn bản cấp Chính phủ, cấp Bộ, ngành cần ban hành để hướng dẫn thi hành từng luật, từng pháp lệnh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/4/1996.

2. Giao Bộ Tư pháp cùng Văn phòng Chính phủ soạn thảo trình Thủ tướng ban hành trước 1/5/1996 quy chế tạm thời về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định các văn bản pháp quy do các Bộ, ngành trình Chính phủ ban hành.

3. Trong khi chờ ban hành Quy chế tạm thời về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định các văn bản pháp quy do các Bộ, ngành trình Chính phủ ban hành, yêu cầu các Bộ, ngành căn cứ danh mục các văn bản đã được xác định, khẩn trương chỉ đạo biên soạn để trình Chính phủ dự thảo các văn bản pháp quy thuộc trách nhiệm của mình đúng tiến độ đã nêu trong Chỉ thị 189/TTg ngày 30 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ trình phải kèm theo báo cáo thẩm định của lãnh đạo Bộ Tư pháp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý cơ quan thực hiện.

 

 

Vũ Đình Thuần

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc soạn thảo và thẩm định văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.054
DMCA.com Protection Status