Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1867/VPCP-KG về việc khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh các nguồn phóng xạ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1867/VPCP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 09/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1867/VPCP-KG
V/v khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh các nguồn phóng xạ

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 576/BKHCN-ATBXHN ngày 15/3/2007) về việc phát hiện nguồn phóng xạ trôi nổi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh các nguồn phóng xạ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 909/VPCP-KG ngày 14/2/2007, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Ban XDPL; các Vụ: NC, CN, NN, TH, TTBC;
- Lưu: VT, KG (5), 135

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1867/VPCP-KG về việc khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh các nguồn phóng xạ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.772
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66