Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1856/BNN-KHCN đính chính tên chủ trì dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1856/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Triệu Văn Hùng
Ngày ban hành: 18/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1856/BNN-KHCN
V/v: Đính chính tên chủ trì dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Viện Chăn nuôi

Căn cứ Công văn số 1567/BNN-KHCN ngày 04/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thông báo kế hoạch Khoa học công nghệ và môi trường năm 2012 lần 2, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã giao Dự án cấp Nhà nước DAĐL-2011/11: “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hạt cỏ giống họ đậu Stylo (Stylosanthes guianensis CIAT 184 và Stylosanthes guianensis PLUS) phục vụ chăn nuôi” do ThS Nguyễn Văn Thường làm chủ trì dự án.

Căn cứ theo Quyết định số 934/QĐ-BKHCN ngày 6/4/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2012. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đính chính tên chủ trì dự án là ThS Nguyễn Văn Thường thành ThS Nguyễn Văn Quang.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin thông báo để Quý Viện và các đơn vị liên quan phối hợp tạo điều kiện để đề tài được triển khai đảm bảo nội dung, tiến độ, kết quả đã được phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Triệu Văn Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1856/BNN-KHCN đính chính tên chủ trì dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.545

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125