Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1818/VPCP-KTTH ngày 08/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị nội dung Phiên họp Chính phủ thường kỳ/04/2002

Số hiệu: 1818/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 08/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1818/VPCP-KTTH
V/v chuẩn bị nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2002

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Thủy sản,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng cục Hải quan.

 

Để chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Trên cơ sở ý kiến của Tổ công tác liên ngành (thông báo tại công văn số 1311/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Thương mại báo cáo tình hình xuất, nhập khẩu, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch xuất khẩu năm 2002 để trình Chính phủ.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản có trách nhiệm cung cấp tình hình triển khai thực hiện những công việc đã được giao tại Chỉ thị số 31/2001/CT-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2002 cho Bộ Thương mại để chuẩn bị báo cáo trên.

2. Nội dung báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2002, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị những biện pháp cụ thể về đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng trình Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1818/VPCP-KTTH ngày 08/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị nội dung Phiên họp Chính phủ thường kỳ/04/2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.805
DMCA.com Protection Status