Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 77/CT ngày 9/3/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Số hiệu: 1787/NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Xuân Trinh
Ngày ban hành: 31/12/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1787/NN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1992

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 1787/NN NGÀY31 THÁNG 12 NĂM 1992 VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 77/CT NGÀY 9 THÁNG 3 NĂM 1992 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 9 tháng 3 năm 1992, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ra Chỉ thị số 77-CT về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để ngăn chặn việc giao đất, mua bán, chuyển nhượng và sử dụng đất trái pháp luật.

Đến nay, một số địa phương và Bộ, ngành đã tiến hành thanh tra để phát hiện và xử lý một số vụ vi phạm nghiêm trọng, kể cả việc đưa ra truy tốt trước pháp luật, bước đầu đã ngăn chặn dần các việc làm tiêu cực trong quản lý và sử dụng đất. Tuy nhiên, trên phạm vi cả nước, kết quả thực hiện Chỉ thị số 77-CT còn rất hạn chế, chưa đạt yêu cầu của Chính phủ, thậm chí một số địa phương chưa tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, nhiều ngành ở Trung ương, nhất là các ngành quản lý và sử dụng nhiều đất chưa thực hiện chỉ thị trên và chưa phối hợp với các địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện mà coi đó là trách nhiệm của các địa phương.

Hiện nay, tình hình chia, cấp, mua bán, chuyển nhượng đất bất hợp pháp đang diễn ra nghiêm trọng và công khai dưới nhiều hình thức, nhất là việc mua bán đất làm nhà diễn ra phổ biến ở các thành phố, ven đô, trục đường giao thông. Những việc làm nói trên vi phạm nghiêm trọng kỷ cương của Nhà nước và Luật Đất đai.

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 77-CT và khắc phục ngay các việc làm sai trái nói trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các cấp, Thủ trưởng các ngành cần làm ngay một số việc sau đây vào coi là một việc làm cấp bách, góp phần thực hiện chủ trương chống tham nhũng, chống tiêu cực, lập lại trật tự kỷ cương xã hội hiện nay:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 77-CT, tỉnh nào, ngành nào chưa tổ chức triển khai, hoặc triển khai có tính chất hình thức chiếu lệ thì phải tổ chức triển khai ngay, phải coi đây là nhiệm vụ chủ yếu của lãnh đạo Bộ, ngành và địa phương.

Yêu cầu đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 77-CT ở địa phương mình, ngành mình lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 1 năm 1993.

2. Kết hợp với chủ trương chống tham nhũng và buôn lậu, phải xử lý nghiêm các cán bộ giao đất không đúng thẩm quyền, lợi dụng việc giao, cấp đất để tham nhũng; có các biện pháp kiên quyết để ngăn chặn ngay tất cả các trường hợp mua bán, chuyển nhượng đất trái phép dưới mọi hình thức trong nhân dân, cơ quan và doanh nghiệp Nhà nước, các tổ chức xã hội.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 1993 trở đi các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương không được sử dụng đất được Nhà nước giao để cấp, nhượng bán cho các đơn vị khác, hoặc tự mình sử dụng để xây khách sạn, cửa hàng kinh doanh hoặc cho thuê không đúng chức năng được giao. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải lập hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Thanh tra Nhà nước chủ trì cùng Tổng cục quản lý ruộng đất, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng và các ngành có liên quan tổ chức các đội công tác đặc biệt để kiểm tra, thanh tra việc vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai ở một số tỉnh và một số thành phố và thị xã trọng điểm... Đội công tác đặc biệt này được quyền xử lý tại chỗ các sai phạm trong khuôn khổ quyền hạn của Tổng Thanh tra Nhà nước.

4. Tổng cục Quản lý ruộng đất hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương và các ngành thực hiện tốt Chỉ thị số 77-CT và chuẩn bị nội dung sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 77-CT về quản lý và sử dụng đất đai vào đầu quý 2 năm 1993.

5. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ, giúp Thủ tướng chỉ đạo, kiểm tra giải quyết các quan hệ về đất đai có liên quan đến các cơ quan Nhà nước, xí nghiệp quốc doanh, các tổ chức kinh tế - xã hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để các địa phương và các ngành biết và thực hiện.

 

Lê Xuân Trinh

(Đã ký)

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 77/CT ngày 9/3/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.171
DMCA.com Protection Status