Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1758/CP-QHQT ngày 24/12/2003 của Chính phủ về việc dự án hỗ trợ kỹ thuật "Phát triển đô thị Đồng Hới giai đoạn 3" do Thuỵ Sỹ tài trợ

Số hiệu: 1758/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 24/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1758/CP-QHQT
V/v dự án hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển dô thị Đồng Hới giai đoạn 3” do Thuỵ Sĩ tài trợ

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7365 BKH/KTĐN, ngày 02 tháng 12 năm 2003) về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển đô thị Đồng Hới giai đoạn 3” do Thuỵ Sĩ tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển đô thị Đồng Hới giai đoạn 3” và Hiệp định dự án do Chính phủ Liên bang Thuỵ Sĩ viện trợ không hoàn lại 4.783.000 CHF.

Vốn đối ứng trong nước 5,5 tỷ đồng do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tự bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh.

- Uỷ quyền Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ký văn kiện Hiệp định dự án với đại diện của Chính phủ Liên bang Thuỵ Sĩ và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

- Giao Bộ Ngoại giao cấp thư uỷ quyền Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ký Hiệp định dự án với đại diện của Chính phủ Liên bang Thuỵ Sĩ.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1758/CP-QHQT ngày 24/12/2003 của Chính phủ về việc dự án hỗ trợ kỹ thuật "Phát triển đô thị Đồng Hới giai đoạn 3" do Thuỵ Sỹ tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.750
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16