Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 169/TY-KD ngày 28/03/2003 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 17/2003/TTLT/BTC-BNN và PTNT-BTS

Số hiệu: 169/TY-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Quang Anh
Ngày ban hành: 28/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 169/TY-KD
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 17/2003/TTLT/BTC-BNN&PTNT-BTS

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Trung tâm Thú y vùng và Trạm kiểm dịch động vật
- Cửa khẩu trực thuộc Cục Thú y
- Các Chi cục Thú y được Cục Thú y uỷ quyền công tác tại cửa khẩu biên giới

Để triển khai công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu theo Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT/BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 14/3/2003 của Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn-Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thủy sản; Cục Thú y hướng dẫn các Trung tâm Thú y vùng, các Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu thuộc Cục Thú y và các Chi Cục Thú y có cửa khẩu biên giới (được Cục thú y uỷ quyền) thực hiện việc kiểm dịch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá là động vật, sản phẩm động vật được quy định tại một số điểm trong Thông tư như sau:

1. Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật được quy định tại điểm 1 của Quy định chung: thực hiện theo Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật Ban hành kèm theo Quyết định số 607 NN-TY/QĐ ngày 9/6/1994 của Bộ Nông nghiệp và CNTP (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) trừ hàng hoá thuộc Danh mục đối tượng kiểm dịch đối với động vật và sản phẩm động vật thủy sản theo Thông tư số 02 TS/TT ngày 25/6/1994 của Bộ Thuỷ sản.

2. Các đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, xác nhận giấy đăng ký kiểm dịch được nêu trong điểm 2 của Quy định chung.

Các trạm kiểm dịch cửa khẩu biên giới, bưu điện ... (trong phạm vi quản lý của các Trung tâm Thú y vùng hoặc Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu thuộc Cục Thú y hoặc Chi Cục thú y tỉnh, thành phố khi được Cục Thú y uỷ quyền) thực hiện công tác kiểm dịch động vật tại cửa khẩu theo nhiệm vụ được giao.

3. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch (không nhằm mục đích kinh doanh) phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh của các Cơ quan đại diện ngoại giao được quy định tại điểm 3 của Quy định chung.

a. Đối với hàng hoá xuất khẩu: Cơ quan kiểm dịch động vật chỉ thực hiện việc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cho chủ hàng theo yêu cầu của Cơ quan kiểm dịch động vật nước nhập khẩu.

b. Đối với hàng hoá nhập khẩu: Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu phối hợp chặt chẽ với Chi Cục hải quan cửa khẩu để thực hiện công tác kiểm dịch theo nội dung Công văn số 679/TY-KD ngày 8/11/2000 của Cục Thú y.

4. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại điểm 1.1 và 1.2 của Quy định cụ thể: Cơ quan kiểm dịch động vật hướng dẫn chủ  hàng có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật nêu trên, thực hiện việc đăng ký và khai báo kiểm dịch theo hướng dẫn tại công văn số 329/TY-KD ngày 27/6/2001 của Cục Thú y về việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu.

5. Cục Thú y quy định nơi kiểm dịch hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm dịch động vật như sau:

a. Đối với động vật: địa điểm cách ly kiểm dịch do Cục Thú y tỉnh.

b. Đối với sản phẩm động vật, các cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện:

- Kiểm tra, thẩm định điều kiện vệ sinh thú y nơi bảo quản hàng hoá nhập khẩu ghi trong giấy đăng ký kiểm dịch;

- Nếu đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, không gây hại sức khoẻ cho người, không lây lan dịch bệnh động vật thì cho phép chuyển hàng về kho bảo quản để thực hiện việc kiểm dịch theo quy định./.

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THÚ Y
Bùi Quang Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 169/TY-KD ngày 28/03/2003 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 17/2003/TTLT/BTC-BNN và PTNT-BTS

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.711

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161