Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1650/CP-CN ngày 27/11/2003 của Chính phủ về việc thanh toán bằng nguồn vốn đối ứng cho một số hạng mục Dự án ADB2 và hoàn trả tỉnh lộ 295

Số hiệu: 1650/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1650/CP-CN
V/v thanh toán bằng nguồn vốn đối ứng cho một số hạng mục Dự án ADB2 và hoàn trả tỉnh lộ 295

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Bộ Giao thông Vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 1517/GTVT- KHĐT  ngày 15 tháng 4 năm 2003 và số 5028/GTVT-KHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2003); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3985 BKH/VPXT ngày 03 tháng 7 năm 2003) và Bộ Tài chính (văn bản số 9917 TC/ĐT ngày 25 tháng 9 năm 2003) về việc thanh toán bằng nguồn vốn đối ứng cho một số hạng mục thuộc các hợp đồng xây lắp Dự án khôi phục và cải tạo quốc lộ 1 đoạn Hà Nội, Lạng Sơn sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (dự án ADB2) và đầu tư hoàn trả tỉnh lộ 295 thuộc tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông Vận tải:

- Thực hiện giám sát đầu tư dự án ADB2 theo quy định.

- Quyết định và chịu trách nhiệm về việc sử dụng vốn đối ứng còn dư của dự án ADB2 để  thanh toán cho một số hạng mục thuộc 3 hợp đồng xây lắp thuộc dự án và đầu tư hoàn trả 5,27 km tỉnh lộ 295 thuộc tỉnh Bắc Ninh, với nội dung nêu tại văn bản số 1517/GTVT-KHĐT ngày 15 tháng 4 năm 2003; chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1650/CP-CN ngày 27/11/2003 của Chính phủ về việc thanh toán bằng nguồn vốn đối ứng cho một số hạng mục Dự án ADB2 và hoàn trả tỉnh lộ 295

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.891
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123