Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1626/VPCP-QHQT ngày 07/04/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn đầu tư và mở rộng hoạt động của CTLD Rạp DIAMOND

Số hiệu: 1626/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 07/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1626/VPCP-QHQT
V/v bổ sung vốn đầu tư và mở rộng hoạt động của CTLD Rạp DIAMOND

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 - Bộ Văn hoá-Thông tin
 - Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1561/BKH-QLDA ngày 21 tháng 3 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về việc tăng cường vốn đầu tư và mở rộng phạm vi hoạt động của Công ty liên doanh Rạp DIAMOND, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh giấy phép đầu tư tăng vốn và mở rộng phạm vi hoạt động tại Đà Nẵng cho Công ty Liên doanh Rạp DIAMOND theo các nội dung đã trình bày tại công văn nói trên. Hoạt động của Công ty Liên doanh phải theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao


 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1626/VPCP-QHQT ngày 07/04/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn đầu tư và mở rộng hoạt động của CTLD Rạp DIAMOND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.739
DMCA.com Protection Status