Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1587/CP-QHQT ngày 12/12/2002 của Chính phủ về việc Dự án thành lập CTLD đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Phúc Khánh giai đoạn 1

Số hiệu: 1587/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1587/CP-QHQT
V/v Dự án thành lập CTLD Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Phúc Khánh giai đoạn I

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế Hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Xây dựng, Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình (công văn số 105/TT-UB ngày 22 tháng 11 năm 2002), ý kiến của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư (công văn số 7860 BKH/VPTĐ ngày 11 tháng 12 năm 2002) và của các cơ quan liên quan, về việc thực hiện dự an liên doanh đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Khánh (tỉnh Thái Bình) giai đoạn I, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thành lập khu công nghiệp Phúc Khánh, tỉnh Thái Bình và thành lập công ty liên doanh đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Khánh giai đoạn I trên diện tích 120ha với nội dung như đề nghị của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên. KHu công nghiệp Phúc Khánh hoạt động theo Quy chế khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu công nghệ cao, ban hành theo Nghị định 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Công ty liên doanh được hưởng ưu đãi theo qui định hiện hành.

2.Giao Bộ Kế Hoạch và Đầu tư xử lý cụ thể và cấp giấy phép đầu tư cho dự án phù hợp với các qui định hiện hành sau khi dự án được bổ sung, hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan tại các công văn nói trên.

 

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1587/CP-QHQT ngày 12/12/2002 của Chính phủ về việc Dự án thành lập CTLD đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Phúc Khánh giai đoạn 1

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.861
DMCA.com Protection Status