Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1571/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1571/CP-QHQT
V/v ký thoả thuận Việt Nam - Mali với thành phố Montreuil (Pháp) và FAO

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp,
- Bộ Công an,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2524 CV/BNN/HTQT, ngày 19 tháng 10 năm 2004) về việc ký Thoả thuận Việt Nam - Mali với thành phố Montreuil (Pháp) và FAO (trên cơ sở thư ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Thị trưởng thành phố Montreuil gửi Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý các nội dung chính của Thoả thuận ba bên giữa Chính phủ Cộng hoà Mali, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp quốc (FAO) nhằm thực hiện Chương trình đặc biệt về an ninh lương thực tại vùng Yelimané.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Thoả thuận này, sau khi rà soát kỹ nội dung, bảo đảm phù hợp với ý định thư về “Chương trình trợ giúp phát triển cho vùng Yelimané (Mali)” (PADDY) đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép ký kết (văn bản số 2320/VPCP-QHQT, ngày 12/5/2004).

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo triển khai thực hiện Thoả thuận trên theo đúng các nội dung đã ký kết và các quy định hiện hành.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1571/CP-QHQT ngày 21/10/2004 ngày 21/10/2004 của Chính phủ về việc ký thoả thuận Việt Nam - Mali với thành phố Montreuil (Pháp) và FAO

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.116

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!