Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1567/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 27/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1567/VPCP-NN

Hà Nội ngày 27 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 1567/VPCP-NN NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC MỨC TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU KIM LIÊN, VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi :

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Bộ Tài chính,
- Tổng cục địa chính

Việc Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa và Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hà Nội đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và quy định mức thu tiền sử dụng đất của các hộ gia đình thuộc Văn phòng Chính phủ ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Văn phòng Chính phủ xin có ý kiến như sau:

- Ngày 08-7-1991 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã cho phép khu Khách sạn chuyên gia Kim Liên được chuyển một phần sang làm quỹ nhà của Chính phủ (thông báo số 58/TB ngày 30-7-1991 của Văn phòng Chính phủ).

-Tiếp theo đó, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã có Quyết định số 103/BT ngày 15 tháng 10 năm 1991 về việc giải quyết nhà đất của Khách sạn chuyên gia Kim Liên trong đó Văn phòng Chính phủ được sử dụng một phần diện tích Khách sạn chuyên gia Kim Liên để xây dựng nhà ở cho cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ.

- Như vậy thực chất diện tích đất (trước là bãi để xe của Khách sạn Kim Liên) đã được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng giao cho Văn phòng Chính phủ sử dụng làm nhà cho cán bộ viên chức thuộc Văn phòng Chính phủ từ năm 1991.

- Trên cơ sở quyết định đó, Văn phòng Chính phủ đã có quyết định phân giao đất cho cán bộ công nhân viên Văn phòng Chính phủ tự bỏ vốn làm nhà tháng 6 năm 1993 (trước khi Luật đất đai có hiệu lực).

- Căn cứ vào Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, thì mức thu tiền sử dụng đất của các hộ cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ tự bỏ vốn làm nhà và phải trả lại toàn bộ nhà được phân cho Nhà nước, được áp dụng một trong 2 trường hợp sau:

1- Nếu vận dụng điểm a, khoản 1, điều 6, Nghị định 38/CP thì từ đất chuyên dùng bãi để xe của Khách sạn Kim Liên được phép chuyển sang làm đất ở (Quyết định số 103/BT ngày 15-10-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) thì không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở.

2- Nếu vận dụng điểm b, khoản 1, Điều 7 đất sử dụng đất ở ổn định từ ngày 18-12-1980 đến trước ngày 15-10-1993 thì phải nộp 20% tiền sử dụng đất.

Như vậy, việc Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa và Sở Địa chính - Nhà đất đề nghị nộp 40% tiền sử dụng đất, theo Văn phòng Chính phủ có thể là vận dụng điểm c, khoản 1, điều 6 là chưa thoả đáng, vì quy định này xử lý các cơ quan, đơn vị được Nhà nước giao đất sử dụng vào mục đích chuyên dùng, nay tự chia cho cán bộ làm nhà ở, nếu phân chia trước ngày 15-10-1993 phải nộp 40% tiền sử dụng đất, nếu phân chia sau 15-10-1993 thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa, Sở Địa chính - Nhà đất xem xét cho áp dụng điểm a, khoản 1, Điều 6 hoặc điểm b, khoản 1, Điều 7 của Nghị định 38/CP để các hộ gia đình thuộc Văn phòng Chính phủ sớm nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đóng tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

 

Nguyễn Công Sự

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1567/VPCP-NN ngày 27/03/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc mức tính thu tiền sử dụng đất khu Kim Liên, Văn phòng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.244

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.27