Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 155/VPCP-BĐH112 ngày 10/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc cơ chế tài chính sử dụng khoản vay chương trình ADB hỗ trợ thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001-2005

Số hiệu: 155/VPCP-BĐH112 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 10/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 155/VPCP-BĐH112
V/v cơ chế tài chính sử dụng Khoản vay chương trình ADB hỗ trợ thực hiện Công ty tổng thể CCHC giai đoạn 2001 - 2005.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Nội vụ,
- Hà Nội Nhà nước Việt Nam.

 

Sau khi xem xét kiến nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10021/TC-TCĐN ngày 29 tháng 9 năm 2003, và Tờ trình của Văn phòng Chính phủ (Ban điều hành đề án 112);

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Cho phép duy trì số vốn giải ngân theo khoản vay ADB bằng ngoại tệ để tránh việc trượt giá nguồn vốn và tránh chi phí chênh lệch tỷ giá khi có nhu cầu chi ngoại tệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Sau khi giải ngân từ ADB, giao cơ quan giải ngân (Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng Chính phủ, trực tiếp là Ban điều hành đề án 112) làm thủ tục chuyển toàn bộ ngoại tệ rút về Ngân sách nhà nước vào tài khoản của Bộ Tài chính, đồng thời số tiền này được duy trì riêng, không hoà đồng vào phần vốn Ngân sách được phân bổ theo kế hoạch hàng năm, để bảo đảm thực hiện mục tiêu của chương trình khoản vay và trách nhiệm quyết toán trực tiếp với Bộ Tài chính khoản vay này.

3. Việc rút vốn của các cơ quan trực tiếp thực hiện khoản vay (Văn phòng Chính phủ, trực tiếp là Ban điều hành Đề án 112, và Bộ Nội vụ) do Bộ Tài chính hướng dẫn như trong công văn 10021/TC-TCĐN ngày 29 tháng 9 năm 2003 của Bộ Tài chính, bảo đảm thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

4. Riêng đối với Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 (Đề án 112), toàn bộ số vốn vay được dùng cho các Dự án sử dụng nguồn vốn hành chính sự nghiệp theo quyết định 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 155/VPCP-BĐH112 ngày 10/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc cơ chế tài chính sử dụng khoản vay chương trình ADB hỗ trợ thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001-2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.813
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33