Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1544/CP-QHQT ngày 29/11/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch đấu thầu năm 2002 dự án vay vốn ADB

Số hiệu: 1544/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 29/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1544/CP-QHQT
V/v: kế hoạch đấu thầu năm 2002 dự án vay vốn ADB

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 7264/DA-GVTHCS ngày 20 tháng 08 năm 2002), ý kiến thẩm định của Bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5977 BKH/VPXT ngày 18 tháng 09 năm 2002), về kế hoạch đấu thầu năm 2002 của Dự án "Đào tạo giáo viên trung học cơ sở", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2002 của Dự án "Đào tạo giáo viên trung học cơ sở" vay vốn Ngân hàng Pháp triển Châu Á (ADB), gồm 24 gói thầu với tổng trị giá là 4.748.600 USD theo theo nội dung chi tiết tại công văn số 5977 BKH/VPXT ngày 18 tháng 09 năm 2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Chịu trách nhiệm về các chi phí thuộc phần công việc đã thực hiện, và phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn trong và gói 4 gói thầu đào tạo của kế hoạch đấu thầu năm 2002 trên cơ sở không vượt dự toán được duyệt.

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đấu thầu năm 2002 của Dự án theo các quy định hiện hành trên cơ sở bám sát các nội dung Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2000, đặc biệt lưu ý gắn chặt việc đào tạo giáo viên trung học cơ sở với chương trình đổi mới trung học cơ sở đang được triển khai, đảm bảo hiệu quả của Dự án.

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1544/CP-QHQT ngày 29/11/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch đấu thầu năm 2002 dự án vay vốn ADB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.931
DMCA.com Protection Status