Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 154/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 10/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 154/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 154/VPCP-KTTH NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC XỬ LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2001

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ,
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các Tổng công ty 91,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 12603 TC/ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2001; của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 8883 BKH/TH ngày 28 tháng 12 năm 2001, xử lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2001, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện khối lượng xây dựng cơ bản đến hết quý I năm 2002 và thanh toán đến hết tháng 4 năm 2002 đối với nguồn vốn thực hiện của các dự án xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm và nguồn vốn thuộc Ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát triển được bổ sung theo Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 90 BKH/TH ngày 27 tháng 8 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Riêng đối với những dự án sau đây, cho chuyển tiếp số vốn đầu tư chưa thực hiện hết trong năm 2001 sang tiếp tục thực hiện trong năm 2002:

- Các dự án được bố trí vốn năm 2001 để nhập thiết bị, đã ký hợp đồng, nhưng đến ngày 31 tháng 12 năm 2001 hàng chưa về mà sẽ về vào năm 2002;

- Vốn của các dự án được bố trí năm 2001 để đền bù, giải phóng mặt bằng hoặc thực hiện một số công việc chuẩn bị đầu tư, nhưng do khó khăn trở ngại chưa kịp thực hiện trong năm 2001, sẽ thực hiện vào đầu năm 2002 để kịp triển khai dự án trong năm 2002;

- Các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra; các Chương trình mục tiêu quốc gia và dự án trồng 5 triệu ha rừng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan triển khai thực hiện.

 

Nguyễn Quốc Huy

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 154/VPCP-KTTH ngày 10/01/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2001

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.171

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!