Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 154/VPCP-BĐH112 ngày 10/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp vốn đối ứng thực hiện dự án ODA

Số hiệu: 154/VPCP-BĐH112 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 10/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 154/VPCP-BĐH112
V/v cấp vốn đối ứng thực hiện  Dự án ODA

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Sau khi xem xét Tờ trình ngày 9 tháng 10 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Hiệp định Khoản vay chương trình của ADB hỗ trợ thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính đã được Chủ tịch Nước phê chuẩn (Quyết định số 231/2003/QĐ-chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ngày 8 tháng 5 năm 2003) và quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khoản vay chương trình này (Công văn số 1393/CP-QHQT ngày 8 tháng 11 năm 2002);

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính cấp bổ sung cho Văn phòng Chính phủ một khoản kinh phí thường xuyên là 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng)/năm trong thời gian hai năm rưỡi (30 tháng), kể từ ngày 10 năm 2003 để bổ sung vốn đối ứng thực hiện dự án TA 4080-VIE kèm theo khoản vay.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 154/VPCP-BĐH112 ngày 10/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp vốn đối ứng thực hiện dự án ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.830
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202