Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1507/CP-QHQT ngày 25/11/2002 của Chính phủ về việc cắt bỏ phần vốn không sử dụng của Dự án vay vốn WB

Số hiệu: 1507/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1507/CP-QHQT
V/v cắt bỏ phần vốn không sử dụng của Dự án vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,
- ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

 

Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 2723/UB-ĐT ngày 9 tháng 8 năm 2002), ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Tờ trình số 61/ttr-UB ngày 7 tháng 11 năm 2002), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7258 BKH/KTĐN ngày 15 tháng 11 năm 2002) về việc cắt bỏ phần vốn không sử dụng của Dự án "Tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý cắt bỏ phần vốn không sử dụng của Dự án "Tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh". (Tín dụng 3125-VN) sau khi ủy ban nhân dân 2 thành phố chuẩn xác lại với WB phần vốn không sử dụng đề nghị cắt bỏ. ủy ban nhân dân 2 thành phố cần rút kinh nghiệm về việc này.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo với WB việc cắt giảm vốn nói trên./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1507/CP-QHQT ngày 25/11/2002 của Chính phủ về việc cắt bỏ phần vốn không sử dụng của Dự án vay vốn WB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.744
DMCA.com Protection Status