Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1503/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc áp dụng ngạch công chức đối với các chức danh tại các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

Số hiệu: 1503/BNV-CCVC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Trọng Điều
Ngày ban hành: 03/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1503/BNV-CCVC
V/v áp dụng ngạch công chức đối với các chức danh tại các cơ sở chữa bệnh theo plxlvphc

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 1503/BNV-CCVC NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC ÁP DỤNG NGẠCH CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH TẠI CÁC CƠ SỞ CHỮA BỆNH THEO PLXLVPHC

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội.

Phúc đáp Công văn số 1605/BLĐTBXH-PCTNXH ngày 26 tháng 05 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc áp dụng ngạch công chức đối với một số chức danh trong các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, sau khi xem xét, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Để đảm bảo sự thống nhất đối với các tên gọi của hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, trong các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính không nên sử dụng chức danh Quản học viên và Quản học viên chính mà chỉ nên có chức danh Quản học viên trung cấp và chức danh Quản học viên.

2. Đối với các chức danh thuộc cơ sở khám chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính được áp dụng đối với các ngạch công chức dưới đây:

- Chức danh Quản học viên trung cấp nếu đạt đủ tiêu chuẩn quy định của ngạch Cán sự - 01.004 thì được áp dụng ngạch Cán sự - 01.004.

- Chức danh Quản học viên nếu đạt đủ tiêu chuẩn quy định của ngạch Chuyên viên - 01.003 thì được áp dụng ngạch Chuyên viên - 01.003.

- Những cán bộ, công chức giữ chức danh Phó trưởng phòng bảo vệ trung tâm nếu đủ tiêu chuẩn quy định của ngạch Cán sự - 01.004 thì được áp dụng ngạch Cán sự - 01.004.

Những cán bộ, công chức giữ chức danh Trưởng phòng bảo vệ trung tâm nếu đủ tiêu chuẩn quy định của ngạch Chuyên viên - 01.003 thì được áp dụng ngạch Chuyên viên - 01.003.

3. Đối với những người được tuyển vào làm bảo vệ theo hình thức Hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 về thực hiện một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thì có thể vận dụng trả lương theo ngạch nhân viên bảo vệ 01.011.

Bộ Nội vụ xin trả lời để Bộ Lao động - Thương binh và xã hội biết và thực hiện.

 

 

Nguyễn Trọng Điều

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1503/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc áp dụng ngạch công chức đối với các chức danh tại các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.100
DMCA.com Protection Status