Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15/BCĐCCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Người ký: Thang Văn Phúc
Ngày ban hành: 29/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/BCĐCCHC
Về việc xây dựng kế hoạch CCHC của các Bộ, Ngành Trung ương và địa phương

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tại văn bản số 26/BCĐCCHC ngày 19/10/2001 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về Kế hoạch triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 đã xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2002 và 2001-2005. Qua làm việc và báo cáo của một số Bộ và địa phương cho thấy có sự chậm trễ trong việc xây dựng các kế hoạch này. Tới hết Quý I/2002, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ mới nhận được Kế hoạch cải cách hành chính 2002 và 2001-2005 của Bộ Tài chính và 5 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Để đảm bảo kế hoạch triển khai chung của cả nước, có cơ sở tổng hợp báo cáo Chính phủ về kế hoạch huy động nguồn lực trong và ngoài nước, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2002 - 2005 và của năm 2002 theo yêu cầu và nội dung đã hướng dẫn trong kế hoạch số 26/BCĐCCHC. Chậm nhất là đến hết tháng 4/2002 cần thực hiện xong công việc này. Sau khi kế hoạch được phê duyệt, đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và địa phương gửi cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ để tổng hợp, theo dõi (qua Văn phòng Chính phủ và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ).

Trong thời gian tới Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ sẽ làm việc với một số Bộ và địa phương để kiểm tra thực hiện công việc này. (Lịch làm việc sẽ thông báo sau).

Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm triển khai công việc này.

 

 

Thang Văn Phúc

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15/BCĐCCHC ngày 29/03/2002 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.967

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.5