Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1479/CP-KTTH ngày 19/11/2002 của Chính phủ về việc triển khai một số chủ trương về chính sách thuế

Số hiệu: 1479/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 19/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1479/CP-KTTH
V/v triển khai một số chủ trương về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ Tư pháp

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại tờ trình số 64/TTr-BTC ngày 12 tháng 11 năm 2002, về việc triển khai thực hiện một số chủ trương về chính sách thu ngân sách để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2003, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề sau:

a) Việc thực hiện chủ trương miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn điền đến năm 2010 cho hộ nông dân theo Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, để trình Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 2 xem xét, quyết định.

b) Việc thực hiện cam kết với Quỹ Tiền tề quốc tế về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và thuế thu nhập doanh nghiệp khi sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2. Về vấn đề trình Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 2 xem xét, quyết định bãi bỏ quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 10 Luật Thuế giá trị gia tăng, yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại tiết b, điểm 1 công văn số 1388/CP-KTTH ngày 06 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1479/CP-KTTH ngày 19/11/2002 của Chính phủ về việc triển khai một số chủ trương về chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.706
DMCA.com Protection Status