Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1459/NHNN-TD ngày 26/12/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chỉ đạo một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của NHNN sáu tháng đầu năm 2003

Số hiệu: 1459/NHNN-TD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 26/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1459/NHNN-TD
V/v chỉ đạo một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của NHNN 6 tháng đầu năm 2003

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố;
- Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Nhà nước.

Để tiếp tục chỉ đạo xử lý một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước 6 tháng đầu năm 2003; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1/ Về việc vay thanh toán bù trừ:

1.1 Giữ nguyên chỉ tiêu cho vay thanh toán bù trừ đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao cho chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành  phố thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2002 tại công văn số 714/NHNH-TD ngày 04/7/2002 để làm chỉ  tiêu cho vay thanh toán bù trừ từ ngày 01/01/2003 đến hết ngày 30/6/2003.

1.2 Việc cho vay thực hiện theo quy định hiện hành; những trường hợp cần bổ sung chỉ tiêu cho vay thanh toán bù trừ tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố thực hiện theo công văn số 35/CV-TD ngày 10/1/2001 về việc chỉ đạo một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước quý I/2001.

2/ Đối với các khoản nợ cho vay thanh toán công nợ:

Thực hiện theo  Điểm 2 công văn số 714/NHNN-TD ngày 04/7/2002 của Thống đốc NHNN. trong quá trình xử lý nợ tồn đọng, nếu các khoản nợ được xử lý theo Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg  ngày 5/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ  và Nghị định 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ thì Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo riêng hàng tháng ( vào ngày 05 của tháng kế tiếp ) về Ngân hàng Nhà nước ( Vụ Tín dụng).

3/ Về chỉ đạo công tác tín dụng trên địa bàn:

Để thực hiện công tác quản lý và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phối hợp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác của ngành Ngân hàng trên địa bàn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố hàng quý trong năm 2003 tiếp tục thực hiện việc báo cáo phân tích, đánh giá tóm tắt tình hình hoạt động tín dụng trên địa bàn theo chỉ  đạo tại  Điểm 23 Công văn số 15/NHNN-TD ngày 7/1/2002 về việc chỉ đạo một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng Nhà nước 6 tháng đầu năm 2002./.

 

KT THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1459/NHNN-TD ngày 26/12/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chỉ đạo một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của NHNN sáu tháng đầu năm 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.594

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172