Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1454/TTg-QHQT về việc Dự án "Chia sẻ bài học kinh nghiệm về hòa giải cơ sở ở Canada và một số nước ASEAN" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1454/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1454/TTg-QHQT
V/v Dự án "Chia sẻ bài học kinh nghiệm về hòa giải cơ sở ở Canada và một số nước ASEAN"

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Tư pháp;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6108/BKH-KTĐN ngày 22 tháng 8 năm 2008) về Dự án "Chia sẻ bài học kinh nghiệm về hòa giải cơ sở ở Canada và một số nước ASEAN", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Hội Luật gia Việt Nam tiếp nhận Dự án "Chia sẻ bài học kinh nghiệm về hòa giải cơ sở ở Canada và một số nước ASEAN" do Dự án hợp tác phát triển con người khu vực Đông Nam Á (SEARCH) tài trợ từ nguồn của Cơ quan phát triển quốc tế Canada với trị giá là 19.916 đô la Canada, thực hiện 1 năm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Vốn đối ứng bằng hiện vật, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ sẵn có của Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia tỉnh Ninh Bình.

2. Giao Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam ký kết văn kiện Dự án với Bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: PL, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1454/TTg-QHQT về việc Dự án "Chia sẻ bài học kinh nghiệm về hòa giải cơ sở ở Canada và một số nước ASEAN" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.987
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41