Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1448/TCCBKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Chu Tuấn Nhạ
Ngày ban hành: 23/06/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1448/TCCBKH
Về việc giao chức năng thanh tra về bảo vệ môi trường cho Thanh tra sở

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 1995

 

Kính gửi: Giám đốc Sở KH, CN & MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thông tư Liên Bộ số 1450/LB-TT ngày 06/09/1993 của Liên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại Điểm 08 - Mục III đã quy định Sở có chức năng "Thanh tra Nhà nước đối với các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc chấp hành chính sách, luật pháp về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường".

Tại Công văn số 1541/TCCBKH ngày 17/09/1993 Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã hướng dẫn trong tổ chức, bộ máy của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường có tổ chức Thanh tra Sở. Thanh tra Sở thực hiện chức năng thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở như Pháp lệnh Thanh tra và Nghị định số 244/HĐBT ngày 30/06/1991 của Hội đồng Bộ trưởng đã quy định.

Đến nay đã có hơn 70% số các Sở đã có Thanh tra Sở, các cấp có thẩm quyền đã bổ nhiệm Chánh, Phó Chánh Thanh tra Sở. Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo Thanh tra của 44 Sở đã được tập huấn nghiệp vụ thanh tra hoạt động khoa học, quản lý công nghệ và bảo vệ môi trường. Nhiều Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở có các hoạt động phong phú, thiết thực và đã góp phần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước của Sở, đảm bảo kỷ cương trong việc thi hành các văn bản pháp quy trong quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường ở địa phương.

Để đảm bảo cho các chuyên viên công tác ở Thanh tra Sở và các chuyên viên làm công tác thanh tra ở Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có đầy đủ tư cách pháp lý trong hoạt động, thực hiện Nghị định số 191/HĐBT ngày 18/06/1991 của Chính phủ về quy chế Thanh tra viên, vừa qua Bộ đã hướng dẫn các Sở làm thủ tục đề nghị các cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Thanh tra viên.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có khó khăn là số chuyên viên làm công tác thanh tra ở Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng không được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vì lý do: Theo quy định của Pháp lệnh Thanh tra, Thanh tra ngành chỉ tổ chức đến cấp Sở, Chi cục là cấp trực thuộc Sở nên không có tổ chức gọi là Thanh tra Chi cục, do đó không thể bổ nhiệm Thanh tra viên được.

Để đảm bảo cho các chuyên viên làm công tác thanh tra có đủ tư cách pháp lý để hoạt động và xử lý vi phạm theo Pháp lệnh Thanh tra và Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính, trong tình hình biên chế cán bộ của Sở còn ít, tiếp theo Thông tư số 1458/MTg ngày 22/12/1994 của Bộ giao chức năng thanh tra về bảo vệ môi trường cho Thanh tra Sở, nay Bộ hướng dẫn các Sở như sau:

1. Chuyển nhiệm vụ thanh tra Nhà nước về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng từ Chi cục sang Thanh tra Sở. Từ nay, Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở theo quy định ở thông tư số 11450/LB-TT, theo pháp lệnh Thanh tra và Nghị định số 244/HĐBT.

2. Nội dung, đối tượng thanh tra Nhà nước về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng vẫn tiếp tục thực hiện như từ trước đến nay, theo quy định của Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá, Pháp lệnh Đo lường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Căn cứ tình hình thực tế về cán bộ của Sở bố trí cán bộ phù hợp yêu cầu cho công tác thanh tra cuả Sở (kể cả việc điều động số cán bộ đang làm công tác thanh tra ở Chi cục). Tiến hành các thủ tục cần thiết để các cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Thanh tra viên các cấp và để các Thanh tra viên này hưởng đầy đủ chế độ chính sách do Nhà nước quy định cho ngạch Thanh tra viên (lương, trang phục, trang bị...).

4. Thanh tra Sở chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra ngành của Thanh tra Bộ, Thanh tra Tổng cục. Hàng tháng, quý, năm Thanh tra Sở lập báo cáo các hoạt động thanh tra (trong đó có hoạt động thanh tra Nhà nước về TC - ĐL - CL) đồng gửi báo cáo Giám đốc Sở, Thanh tra Tỉnh, Thanh tra Bộ và Thanh tra Tổng cục tại Khu vực.

Nhận được công văn này đề nghị Giám đốc các Sở khẩn trương tổ chức thực hiện, chậm nhất là hoàn thành trong quý III/l995. Trong thời gian chờ bổ nhiệm Thanh tra viên vẫn tiến hành công tác thanh tra hoạt động khoa học, quản lý công nghệ và bảo vệ môi trường nói chung và thanh tra về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng nói riêng. Không để việc chuyển nhiệm vụ ảnh hưởng đến công tác thanh tra Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

 

Chu Tuấn Nhạ

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc giao chức năng thanh tra về bảo vệ môi trường cho Thanh tra sở

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.204.73.51