Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1426/BKHCN-TĐC đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2009/BHKCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 1426/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 18/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1426/BKHCN-TĐC
V/v: Đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2009/BHKCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Căn cứ giải trình của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thực hiện chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN, để thống nhất hoạt động đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Cho phép sử dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 8124-1:2009 trong quá trình đánh giá chứng nhận đồ chơi trẻ em quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN cho đến khi có tiêu chuẩn quốc gia tương ứng.

2. Không áp dụng theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN đối với đồ chơi trẻ em nhập khẩu có ghi cảnh báo “dùng cho người lớn hơn 14 tuổi”.

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khẩn trương soát xét, sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6238-1:2008 (ISO 8124-1:2000) theo hướng chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 8124-1:2009 để đáp ứng yêu cầu của hoạt động đánh giá, chứng nhận đồ chơi trẻ em.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1426/BKHCN-TĐC đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2009/BHKCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.601

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172