Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1397/CP-QHQT ngày 11/10/2003 của Chính phủ về việc đầu mối thông báo và Điểm hỏi đáp về Hiệp định vệ sinh và kiểm dịch của WTO (SPS)

Số hiệu: 1397/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 11/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1397/CP-QHQT
V/v đầu mối thông báo  và Điểm hỏi đáp về Hiệp định vệ sinh và kiểm dịch của WTO (SPS).

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Y tế,
- Bộ Thủy sản,
- Bộ Khoa học và Công nghệ,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Nội vụ.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2159 BNN/HTQT ngày 19 tháng 8 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối thông báo và hỏi đáp theo Điều 7 và Phụ lục B của Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức này. Trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành chuẩn bị các điều kiện về pháp lý, cơ sở vật chất và cán bộ cần thiết để lập Văn phòng Điểm hỏi đáp, chậm nhất vào quý IV năm 2004. Điểm hỏi đáp sẽ đi vào hoạt động ngay sau khi Việt Nam trở thành thành viên WTO.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Thủy sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ xây dựng Quy chế phối hợp và hoạt động của Điểm hỏi đáp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1397/CP-QHQT ngày 11/10/2003 của Chính phủ về việc đầu mối thông báo và Điểm hỏi đáp về Hiệp định vệ sinh và kiểm dịch của WTO (SPS)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.902
DMCA.com Protection Status

IP: 34.234.76.59