Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1393/CP-CN ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc uỷ quyền phê duyệt BCNCKT các dự án thành phần Tiểu dự án nâng cấp đô thị TP.Hồ Chí Minh

Số hiệu: 1393/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1393/CP-CN
V/v uỷ quyền phê duyệt BCNCKT các dự án thành phần Tiểu dự án nâng cấp đô thị TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 3933/UB-ĐT  ngày 30 tháng 9 năm 2003), ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5780 BKH/TĐ&GSĐT ngày 23 tháng 9 năm 2003) trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần của Tiểu dự án nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Uỷ quyền Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, phê duyệt các dự án thành phần của Tiểu dự án nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh theo quy định hiện hành trên cơ sở thống nhất ý kiến với các Bộ, ngành liên quan. Trường hợp có ý kiến khác nhau Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1393/CP-CN ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc uỷ quyền phê duyệt BCNCKT các dự án thành phần Tiểu dự án nâng cấp đô thị TP.Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.934
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85