Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1377/VPCP-KGVX về Đề án Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1377/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 07/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1377/VPCP- KGVX
Về Đề án Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 601/TTr-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án theo hướng sau:

1. Chủ động làm việc với Bộ Tài chính để xác định cơ chế tài chính và định mức chi cho các hoạt động của Đề án nêu trên.

2. Đơn vị đầu mối thu thập, xử lý thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Sở Kế hoạch và Đầu tư; ở các Bộ, ngành do lãnh đạo các cơ quan này quyết định.

3. Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội chỉ đạo thực hiện Đề án này; Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì Đề án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: PL, TCCV, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4). VM 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1377/VPCP-KGVX về Đề án Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.985
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122