Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1361/CP-QHQT ngày 30/10/2002 của Chính phủ về Dự án "Chương trình đào tạo phiên dịch cho Chính phủ Việt Nam" do EC tài trợ

Số hiệu: 1361/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 30/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1361/CP-QHQT
V/v Dự án "Chương trình đào tạo phiên dịch cho Chính phủ Việt Nam" do EC tài trợ

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6761 BKH/KTĐN ngày 23 tháng 10 năm 2002)  về dự án "Chương trình đào tạo phiên dịch cho các cơ quan Chính phủ Việt Nam" do EC tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc dự thảo Hiệp định tài chính dự án "Chương trình đào tạo phiên dịch cho Chính phủ Việt Nam" do EC viện trợ không hoàn lại.

- Uỷ quyền Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định nêu trên.

- Bộ Ngoại giao căn cứ vào nhu cầu cần thiết để định hướng số lượng phiên dịch được cử đi đào tạo cho mỗi cơ quan theo từng đợt đào tạo. Trong trường hợp các ứng cử viên do các cơ quan đề nghị không đáp ứng yêu cầu chất lượng thì thay thế bằng các ứng cử viên của các cơ quan khác./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Khoan

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1361/CP-QHQT ngày 30/10/2002 của Chính phủ về Dự án "Chương trình đào tạo phiên dịch cho Chính phủ Việt Nam" do EC tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.757
DMCA.com Protection Status