Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1355/BNN-HTQT báo cáo thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW và 16/2007/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1355/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Thị Dung
Ngày ban hành: 20/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1355/BNN-HTQT
V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW và Nghị quyết 16/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Vụ: Kế hoạch; Pháp chế, Tổ chức cán bộ
- Các Cục: Kinh tế hợp tác và PTNT; Chế biến, Thương mại NLTS và nghề muối;
- Ban đổi mới doanh nghiệp.

 

Bộ Công Thương có công văn số 2093/BCT-KH ngày 15 tháng 03 năm 2012 đề nghị của Bộ, ngành báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương chính sách lớn để phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO.

Để có cơ sở tổng hợp trình Bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ và Bộ Công Thương, Vụ Hợp tác quốc tế đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện các nội dung Chính phủ phân công Bộ thực hiện trong Nghị quyết 16 theo mẫu gửi kèm. Cụ thể như sau:

- Vụ Pháp chế: Báo cáo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện cơ chế, chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn liên quan đến sản xuất và thương mại phù hợp với các quy định của WTO;

- Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo về tình hình đào tạo phục vụ hội nhập.

- Vụ Kế hoạch: Báo cáo (1) các đề án, chương trình nghiên cứu phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, (2) Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm của ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập;

- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT: Báo cáo (1) Tình hình thực hiện việc tổng kết 4 nhà, ký hợp đồng thu mua nông sản với nông dân; (2) Về các quy định về chính sách thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất, gắn liền với việc chuyển dịch lao động nông nghiệp sang làm việc ở các ngành nghề khác; (3) Về các quy định về chính sách khuyến khích sự tham gia các hình thức tổ chức liên kết cộng đồng giữa những người sản xuất trong ngành hàng;

- Ban Đổi mới doanh nghiệp: Báo cáo về các quy định về chính sách khuyến khích nông dân mua cổ phần trong các cơ sở chế biến nông, hải sản;

- Cục Chế biến, Thương mại NLTS và nghề muối: Báo cáo về việc xây dựng và thực hiện Đề án phát triển công nghệ bảo quản, chế biến và giảm tổn thất

Báo cáo xin gửi về Vụ Hợp tác quốc tế trước ngày 24/03/2012 (Để kịp tổng hợp gửi Bộ Công Thương theo yêu cầu rất mong Quý Cơ quan gửi báo cáo trước qua email theo địa chỉ sau: congt.htqt@mard.gov.vn).

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- TT Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Lưu VT, HTQT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1355/BNN-HTQT báo cáo thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW và 16/2007/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.428

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116