Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1337/CP-QHQT ngày 25/10/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt báo cáo tiền khả thi và đàm phán Dự án "Phát triển giáo dục trung học phổ thông" vay vốn ADB

Số hiệu: 1337/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 25/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1337/CP-QHQT
V/v phê duyệt báo cáo tiền khả thi và đàm phán Dự án "Phát triển giáo dục trung học phổ thông" vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo,Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (các công văn số 5690/THPT ngày 3 tháng 7 năm 2002, 7412/THPT ngày 23 tháng 8 năm 2002, và 8211/THPT ngày 17 tháng 9 năm 2002), ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6444 BKH/VPTĐ ngày 9 tháng 10 năm 2002), ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1088/NHNN-QHQT ngày 7 tháng 10 năm 2002), về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đàm phán Dự án "Phát triển giáo dục trung học phổ thông" vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án "Phát triển giáo dục trung học phổ thông" vay vốn ADB theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 8221/THPT ngày 17 tháng 9 năm 2002 và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6444 BKH/VPTĐ ngày 9 tháng 10 năm 2002. Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho Dự án, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan cần bổ sung các vấn đề sau đây:

- Đề ra các chỉ tiêu chỉ rõ ràng cho việc xây dựng mẫu và thí điểm 4 trường trung học phổ thông kỹ thuật để làm căn cứ xác định mức đầu tư hợp lý.

- Không dùng vốn vay để in sách giáo khoa và phát cho học sinh nghèo, vì việc này được thực hiện theo chính sách hiện hành của Chính phủ ngoài Dự án. Nghiên cứu điều chuyển phần vốn này cho hoạt động đầu tư xây dựng từ 1 đến 2 trường trung học phổ thông đạt tiêu chuẩn quốc tế để tiến tới nhân rộng số lượng các trường này trong các dự án khác.

- Có thể giữ nguyên mức vốn chi cho Thành phần tăng cường công tác quản lý giáo dục trung học phổ thông, nhưng cần giảm bớt tỉ lệ vốn vay, tăng tỉ lệ vốn đối ứng cho Thành phần này một cách hợp lý trên tinh thần đây là công việc thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cần tận dụng tốt các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện nhiệm vụ này.

- Cần xác định rõ cơ chế tài chính và trách nhiệm cấp nguồn vốn đối ứng cho Dự án, rà soát chặt chẽ các hạng mục đầu tư, chuẩn xác tổng mức vốn đầu tư theo đơn giá của Việt Nam tại thời điểm khu vực thực hiện Dự án, làm rõ danh mục thiết bị được mua sắm trong Dự án, cố gắng giảm thiểu các chi phí tư vấn và quản lý không cần thiết; tận dụng kết quả của các dự án đầu tư đã và đang được thực hiện trên cùng địa bàn và cùng lĩnh vực.

- Cần nghiên cứu khả năng rút ngắn thời gian thực hiện Dự án.

2. Đồng ý thành lập đoàn liên ngành gồm đại diện các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các cơ quan: Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn, để đàm phán với ADB Hiệp định tín dụng cho Dự án trên cơ sở báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các chỉ đạo trên đây của Thủ tướng Chính phủ cho quá trình lập báo cáo khả thi cho Dự án.

Việc đàm phán được tiến hành tại Manila, Cộng hoà Philipines vào thời gian thích hợp trong khoảng 07 ngày trong tháng 11 năm 2002. Chi phí đàm phán do ngân sách Nhà nước đài thọ.

3. Uỷ quyền cho một cán bộ cấp Vụ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Nhà nước ta làm Trưởng đoàn đàm phán. Bộ Ngoại giao cấp uỷ quyền cho Trưởng đoàn đàm phán./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1337/CP-QHQT ngày 25/10/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt báo cáo tiền khả thi và đàm phán Dự án "Phát triển giáo dục trung học phổ thông" vay vốn ADB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.899
DMCA.com Protection Status