Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1336/CP-CN ngày 2/10/2003 của Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 66/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Số hiệu: 1336/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1336/CP-CN
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 66/2003/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5464 BKH/QLĐT ngày 23 tháng 9 năm 2003) về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/CP và 14/CP của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên. Riêng kiến nghị về đại diện chủ sở hữu đối với các dự án có doanh nghiệp nhà nước tham gia và thuộc đối tượng phải áp dụng Quy chế Đấu thầu, chức năng thoả thuận kế hoạch đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu được giao cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhà nước hoặc chủ doanh nghiệp nhà nước tham gia liên doanh hoặc cổ phần, phù hợp với việc phân cấp trong Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế Đấu thầu cụ thể, rõ ràng, đúng quy định và thuận lợi cho việc thực hiện và kiểm tra thực hiện.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1336/CP-CN ngày 2/10/2003 của Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 66/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.662
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202