Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1314/TĐC-THPC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Phạm Ngọc Trân
Ngày ban hành: 06/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1314/TĐC-THPC

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNGSỐ 1314/TĐC-THPC NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHỐI HỢP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MŨ BẢO HIỂM NHẬP KHẨU

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm người đi xe máy tại Nghị quyết 10/2001/NQ-CP ngày 31/8/2001, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 52/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 08/10/2001 về việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe máy.

Tại QĐ 52/2001/QĐ-BKHCNMT nói trên, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành chỉ định các tổ chức chứng nhận/phòng thử nghiệm nước ngoài có mũ bảo hiểm xuất khẩu sang Việt Nam để thực hiện việc kiểm tra chất lượng mũ tại bến đi.

Ngày 04/12/2001, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký ban hành Quyết định số 650/2001/QĐ-TĐC ngày 04/12/2001 về việc công bố Danh sách các tổ chức chứng nhận/phòng thử nghiệm nước ngoài thực hiện kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe máy.

Kể từ ngày 19/12/2001, mũ bảo hiểm nhập khẩu nếu có gắn dấu an toàn/dấu chất lượng của một trong các tổ chức nêu tại Phụ lục của Quyết định số 650/2001/QĐ-TĐC nói trên thì được xem là đã đủ thủ tục về chất lượng để nhập khẩu.

Danh sách các tổ chức chứng nhận/phòng thử nghiệm nước ngoài của Quyết định 650/2001/QĐ-TĐC sẽ được xem xét và bổ sung tiếp tục để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu mũ bảo hiểm của các doanh nghiệp.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin gửi kèm theo công văn này các Quyết định số 52/2001/QĐ-BKHCNMT, số 650/QĐ-TĐC để Quý Tổng cục biết và phối hợp quản lý.

 

Phạm Ngọc Trân

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc phối hợp quản lý chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.414

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!