Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1309/TĐC-ĐGPH về việc hướng dẫn bổ sung về mẫu Giấy chứng nhận hợp quy do Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành

Số hiệu: 1309/TĐC-ĐGPH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 19/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1309/TĐC-ĐGPH
V/v: Hướng dẫn bổ sung về mẫu Giấy chứng nhận hợp quy

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Các tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định

Ngày 06 tháng 08 năm 2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1024/QĐ-TĐC về việc Hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Để cung cấp đầy đủ các thông tin đối với mũ bảo hiểm được chứng nhận hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn bổ sung cách thể hiện Giấy chứng nhận hợp quy như sau:

1. Giấy chứng nhận hợp quy đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước và nhập khẩu được chứng nhận theo Phương thức 5, ngoài các thông tin nêu tại Phụ lục 2 Quyết định số 1024/QĐ-TĐC cần phải bổ sung các thông tin sau:

- Nhãn hiệu thương mại.

- Kiểu mũ (ví dụ TA 330, 082-MX, M309, …).

2. Giấy chứng nhận hợp quy đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu được chứng nhận theo Phương thức 7, ngoài các thông tin nêu tại Phụ lục 4 Quyết định số 1024/QĐ-TĐC cần phải bổ sung các thông tin sau:

- Nhãn hiệu thương mại

- Kiểu mũ (ví dụ TA 330, 082-MX, M309, …).

- Hợp đồng nhập khẩu và số tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

- Số lượng mũ thuộc lô hàng được chứng nhận.

- Số series của lô mũ kèm theo dấu hợp quy.

Mẫu Giấy chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm sản xuất trong nước và nhập khẩu được quy định tại Phụ lục 1 và 2 kèm theo công văn này.

3. Ngoài ra, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khuyến khích các tổ chức chứng nhận hợp quy thể hiện hình ảnh của kiểu mũ kèm Giấy chứng nhận hợp quy.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để các tổ chức chứng nhận hợp quy biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ KHCN (để báo cáo);
- Các đơn vị: TC, KHTC, TTra, VP, TTTCCL, Cục QLCLHH, Trung tâm TTin TĐC (để phối hợp);
- Lưu VP, ĐGPH.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

PHỤ LỤC 1

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐỐI VỚI MŨ BẢO HIỂM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC VÀ NHẬP KHẨU ĐƯỢC CHỨNG NHẬN THEO PHƯƠNG THỨC 5

 

Tên Tổ chức Chứng nhận

(logo nếu có)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: …………………

Chứng nhận sản phẩm:

Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Nhãn hiệu: ……………………………………………………………………………………………..

Loại: ………………………… (che nửa đầu/che cả đầu và tai….)………………………………..

Kiểu: ……………………………………………………………………………………………………

được sản xuất tại:

Công ty XYZ

địa chỉ:

……………………………………………………

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

QCVN 2: 2008/BKHCN
VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY

Giấy chứng nhận có giá trị từ: ……………………. đến: ………………………….

 

Hình ảnh của mũ (nếu cần)

Đại diện có thẩm quyền của Tổ chức Chứng nhận

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

PHỤ LỤC 2

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐỐI VỚI MŨ BẢO HIỂM NHẬP KHẨU ĐƯỢC CHỨNG NHẬN THEO PHƯƠNG THỨC 7

 

Tên Tổ chức Chứng nhận

(logo nếu có)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: ………………………

 

Chứng nhận lô hàng hóa:

Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Nhãn hiệu: ……………………………………………………………………………………………..

Loại: ……………………… (che nửa đầu/che cả đầu và tai….)…………………………………..

Kiểu: …………………………………………………………………………………………………

Thuộc lô hàng nhập khẩu:

Hợp đồng nhập khẩu số: ……………………………………………………………………………….

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: ……………………………………………………………………

Số lượng: …………………………….. – Xuất xứ: ……………………………………………………

được nhập khẩu bởi:

Công ty XYZ

địa chỉ:

……………………………………………………

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

QCVN 2: 2008/BKHCN
VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY
có số series từ: ……. đến ……………

Ngày cấp Giấy chứng nhận: ………………………………………………….

 

Hình ảnh của mũ (nếu cần)

Đại diện có thẩm quyền của Tổ chức Chứng nhận

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1309/TĐC-ĐGPH về việc hướng dẫn bổ sung về mẫu Giấy chứng nhận hợp quy do Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.321
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206