Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1194/CP-QHQT Chính phủ về việc ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 4 về dịch vụ ASEAN

Số hiệu: 1194/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 25/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1194/CP-QHQT
V/v ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 4 về dịch vụ ASEAN

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2004 

 

Kính gửi

- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Tư pháp, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngoại giao, Bưu chính viễn thông., Tổng cục du lịch.

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ tư về dịch vụ ASEAN (công văn số 5055 BKH/KTĐN ngày 12 tháng 8 năm 2004), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1- Đồng ý với nội dung dự thảo Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ tư trong khuôn khổ Hiệp định khung về dịch vụ ASEAN (AFAS).

2- Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Thương mại thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư nêu trên tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 36 (AEM 36).

- Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền về việc ta tham gia Nghị định thư nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng Chính phủ,
- PTTg Vũ Khoan,
- Uỷ ban QG về HTKTQT,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Các Vụ: CN, KTTH,
- Công báo,
- Lưu: QHQT (2b),VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Vũ Khoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1194/CP-QHQT Chính phủ về việc ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 4 về dịch vụ ASEAN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.015

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171