Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1192/BGDĐT-KHCNMT về tăng cường biện pháp phòng, chữa cháy tại đơn vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1192/BGDĐT-KHCNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 05/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1192/BGDĐT-KHCNMT
V/v tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị.

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

Thực hiện công điện của Chính phủ về việc tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục, đào tạo (sau đây gọi tắt là đơn vị) triển khai thực hiện một số việc cấp bách sau:

1. Thành lập các tổ công tác của đơn vị tiến hành tổng kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị để phát hiện và khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy có thể dẫn đến cháy, nổ. Đợt tổng kiểm tra được tiến hành từ nay đến ngày 16 tháng 3 năm 2012.

2. Tăng cường tuyên truyền phổ biến những quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người và việc đảm bảo quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy cũng như các biện pháp khắc phục vi phạm về phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị để mọi người biết, thực hiện.

3. Đẩy mạnh xã hội hóa, quan tâm đầu tư công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị, nhất là ở các địa bàn, cơ sở trọng điểm về cháy, nổ.

Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế các vụ cháy, nổ, góp phần đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả bằng văn bản về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 22 tháng 3 năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng, Vụ CTHSSV;
- Lưu VT, Vụ KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1192/BGDĐT-KHCNMT về tăng cường biện pháp phòng, chữa cháy tại đơn vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.999
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122