Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1184/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 29/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1184/CP-KTTH

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 1184/CP-KTTH NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC XỬ LÝ NHẬP KHẨU BỘ LINH KIỆN XE HAI BÁNH GẮN MÁY

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Hiệp hội Xe đạp xe máy Việt Nam.

Căn cứ đề nghị của Bộ Công nghiệp tại Công văn số 5440/CV-CNCL ngày 20 tháng 12 năm 2001 và của Tổng cục Hải quan tại công văn số 5942/TCHQ-GSCL ngày 27 tháng 12 năm 2001 về việc cho phép các doanh nghiệp nêu trong công văn ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Bộ Công nghiệp được làm thủ tục nhập khẩu bộ linh kiện xe gắn máy nếu đã mở L/C và do có nhiều đơn khiếu nại gửi đến Thủ tướng Chính phủ, nên Thủ tướng Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ mời lãnh dạo các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Thương mại, Công an và Tổng cục Hải quan họp ngày 28 tháng 12 năm 2001 để trao đổi ý kiến xử lý vấn đề này cùng với một số tồn tại trong điều hành nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo công văn 983/CP-KTTH ngày 18 tháng 10 năm 2001. Hội nghị đã đi đến kết luận và kiến nghị như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp thuộc danh sách mà Bộ Công nghiệp thông báo không được tiếp tục nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy (công văn số 5366/CV-CNCL ngày 17 tháng 12 năm 2001), nếu đã mở L/C thanh toán qua ngân hàng từ 17 tháng 12 trở về trước thì cơ quan Hải quan kiểm tra và chỉ cho phép nhập khẩu số linh kiện thực tế đã mở L/C với các điều kiện:

a) Doanh nghiệp không còn nợ thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy;

b) L/C phải được ngân hàng xác nhận đã mở từ ngày 17 tháng 12 năm 2001 trở về trước (trường hợp cá biệt L/C mở trong vòng 3 ngày sau thời hạn ngày 17 tháng 12 năm 2001 do chưa nhận được thông báo của Bộ Công nghiệp thì phải có báo cáo để xem xét, giải quyết từng tường hợp);

c) Doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu với mức thuế suất là 60% tính trên toàn bộ số linh kiện nhập khẩu nói trên theo quy định tại điểm 2 công văn số 1131/CP-KTTH ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ.

2. Đối với các đơn vị sản xuất lắp ráp xe gắn máy ngoài số 23 đơn vị nêu trên, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho Tổ Công tác liên ngành do Bộ Tài chính chủ trì (như nêu tại điểm b, khoản 5, mục I của công văn 938/CP-KTTH ngày 18 tháng 10 năm 2001) kiểm tra việc thực hiện những quy định về sản xuất phụ tùng chủ yếu và phát hiện các gian lận thương mại để kịp thời có biện pháp xử lý nghiêm minh.

3. Bộ Công nghiệp lập bảng kê đầy đủ, chính xác và thông báo ngay cho Tổng cục Hải quan về công suất lắp ráp xe hai bánh gắn máy của các doanh nghiệp đã đăng ký trước ngày 28 tháng 11 năm 2000 được ghi tại các biên bản kiểm tra liên ngành về điều kiện kỹ thuật của dây chuyền lắp ráp dạng IKD của các Bộ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Công nghiệp và Giao thông vận tải (đối với những trường hợp chưa ghi nhận trong biên bản kiểm tra liên ngành thì lấy theo công suất ghi trong luận chứng kinh tế kỹ thuật của doanh nghiệp đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt).

Căn cứ vào thông báo của Bộ Công nghiệp, Tổng cục Hải quan xử lý truy thu thuế nhập khẩu đối với những trường hợp nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy vượt công suất quy định tại điểm 5, mục III công văn số 938/CP-KTTH ngày 18 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ.

Đề tránh thiệt hại chung, đồng thời giữ đúng các quy định hiện hành, Thủ tướng Chính phủ chấp nhận các kết luận và kiến nghị nêu trên của cuộc họp liên ngành. Yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện.

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc xử lý nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.452

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!