Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1160/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 24/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1160/CP-KTTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 1160/CP-KTTH NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

Kính gửi:

 

- Bộ Thương mại,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công nghiệp,
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tư pháp,
- Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế,
- Tổng cục Hải quan.

Xét đề nghị của Bộ Thương mại tại Công văn số 2926/TM-XNK ngày 05 tháng 12 năm 2001 về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu; căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 về quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu thời kỳ 2001- 2005, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Hạn ngạch thuế quan là công cụ quản lý nhập khẩu bước đầu được áp dụng, do vậy Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và các cơ quan hữu quan cần xử lý thận trọng và chặt chẽ các nguyên tắc về xác định danh mục hàng hoá chịu sự điều chỉnh của hạn ngạch thuế quan; mức hạn ngạch thuế quan; mức thuế trong, ngoài hạn ngạch thuế quan và phương thức điều hành hạn ngạch thuế quan. Trong quá trình điều hành, các cơ quan cần bám sát thực tiễn sản xuất, kinh doanh để rút kinh nghiệm, điều chỉnh các nguyên tắc này cho phù hợp, nhằm đáp ứng lợi ích của ta và phù hợp các cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập.

2. Trước mắt, đồng ý áp dụng thí điểm hạn ngạch thuế quan đối với ba mặt hàng: muối, thuốc lá lá, bông. Giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành quản lý sản xuất và các cơ quan hữu quan xác định lượng hạn ngạch thuế quan, nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan đối với ba mặthàng này; bàn thống nhất với Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế để xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình xây dựng các văn bản pháp luật và chuẩn bị tài liệu đàm phán, gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, bảo đảm tính khả thi khi áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Việc xác định mức thuế trong hạn ngạch và mức thuế ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng chịu sự điều chỉnh của hạn ngạch thuế quan do Bộ Tài chính chủ trì bàn với các Bộ, ngành quản lý sản xuất và các cơ quan hữu quan để quyết định và công bố thực hiện theo luật định.

Căn cứ nguyên tắc nêu trên, Bộ Thương mại và Bộ Tài chính chủ động xử lý công việc theo chức năng và quyền hạn được giao; chỉ báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.471

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!