Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 11517/TCCB ngày 28/11/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét bổ nhiệm ngạch giáo viên Trung học cao cấp ngành Giáo dục Đào tạo

Số hiệu: 11517/TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Vọng
Ngày ban hành: 28/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11517/TCCB
V/v xét bổ nhiệm ngạch giáo viên Trung học cao cấp ngành GD-ĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa tổ chức được các kỳ thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp, được sự nhất trí cảu Bộ Nội vụ tại công văn số 2738/BNV-CCVC ngày 20 tháng 11 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch đối với giáo viên trong năm 2003 như sau:

1- Đối tượng và điều kiện xét duyệt:

1.1- Giáo viên trung học (mã số 15.113) đã có đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch giáo viên trung học cao cấp quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 8/6/1994 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ), có hệ số lương từ 2,98 trở lên.

1.2- Giáo viên trung học (mã số 15.113) có thâm niên giảng dạy trên 20 năm, tuổi từ đủ 52 trở lên đối với nữ, từ đủ 57 trở lên đối với nam, hưởng bậc lương cuối cùng hệ số 4,12, có bằng tốt nghiệp đại học.

1.3- Những đối tượng nêu trê không đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong thời gian thi hành án; chuyển xếp lương, nâng bậc lượng đúng quy định của Nhà nước.

2- Tiêu chuẩn đối với đối tượng ghi ở Mục 1.1:

- Trường hợp có bằng thạc sĩ, tiến sĩ được thay chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C và chứng chỉ lý luận Mác - Lênin theo chương trình bồi dưỡng cho công chức sau đại học.

- Trường hợp giảng dạy ở vùng dân tộc thiểu số mà sử dụng thông thạo tiếng dân tộc để phục vụ giảng dạy thì không yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo quy định của ngạch.

- Trường hợp được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, thành phố, Bộ, ngành trở lên được tính tương đương với giáo viên giỏi cấp tỉnh, thành phố, Bộ, ngành trở lên.

3- Thời gian thực hiện:

- Các trường hợp thuộc đối tượng và có điều kiện nêu trên chỉ tính đến ngày 31/12/2003, sau ngày 31/12/2003 những giáo viên đủ điều kiện nêu trên không thuộc đối tượng xét bổ nhiệm ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2003.

- Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện việc xét và bổ nhiệm vào ngạch chậm nhất đến 15/01/2004 để báo cáo về Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4- Quy trình xét duyệt:

4.1- Việc xét duyệt để bổ nhiệm vào ngạch giáo viên trung học cao cấp phải thông qua Hội đồng xét duyệt của cơ sở giáo dục và đào tạo. Tuỳ theo quy mô của cơ sở giáo dục và đào tạo để thành lập Hội đồng xét duyệt. Hội đồng xét duyệt có 05 hoặc 07 thành viên gồm:

- Người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo là Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện cấp uỷ, là uỷ viên Hội đồng.

- Đại diện công đoàn, là uỷ viên Hội đồng.

- Đại diện các nhà giáo, là uỷ viên Hội đồng.

- Đại diện bộ phận tổ chức, nhân sự của đơn vị là uỷ viên Hội đồng.

Tùy theo đặc điểm của cơ sở giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Hội đồng cử một uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng trong số các uỷ viên trên.

4.2- Hội đồng xét duyệt của các cơ sở giáo dục - đào tạo thông báo công khai những người được xét duyệt, sau thời gian 3 ngày nếu không có ý kiến khiếu nại gì thì người đứng đầu cơ sở giáo dục - đào tạo có văn bản chính thức kèm theo hồ sơ cá nhân gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các tỉnh, thành phố) và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) để xem xét. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phố thẩm định, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố duyệt danh sách chính thức. Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thì do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ duyệt danh sách chính thức.

5- Hồ sơ xét duyệt:

5.1- Hồ sơ cá nhân của các đối tượng nêu tại Điểm 1.1. gồm:

- Bản khai lý lịch công chức theo mẫu đính kèm (theo mẫu số 1).

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ (có công chức nhà nước).

- Bản sao sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học có xác nhận của người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Bản nhận xét đánh giá của người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo (theo mẫu số 2).

5.2- Hồ sơ cá nhân của các đối tượng nêu tại Điểm 1, 2 gồm:

- Bản khai lý lịch công chức theo mẫu đính kèm (theo mẫu số 1).

- Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (có công chứng nhà nước).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (có công chứng nhà nước).

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo (theo mẫu số 2).

Hồ sơ của người được xét duyệt lưu tại Vụ Tổ chức - cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

6- Việc bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương

6.1- Việc bổ nhiệm vào ngạch giáo viên trung học cao cấp thực hiện theo phân cấp hiện hành.

6.2- Việc xếp lương cho giáo viên trung học được xét bổ nhiệm ngạch giáo viên trung học cao cấp với các đối tượng thuộc Điểm 1.1 và 1.2 của công văn này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2000/TT-BTCCBCP ngày 19 tháng 6 năm 2000 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).

6.3- Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các đối tượng giáo viên quy định tại Điểm 1 của công văn này có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức chính quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đúng các quy định. Sau khi bổ nhiệm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có văn bản, tổng hợp danh sách những người được bổ nhiệm vào ngạch giáo viên trung học cao cấp (theo mẫu số 3) gửi về Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2004 để tổng hợp, theo dõi và giám sát, kiểm tra; nếu sau thời gian trên các cơ quan không gửi danh sách báo cáo coi như không có nhu cầu.

Kèm theo danh sách chính thức bổ nhiệm vào ngạch giáo viên trung học cao cấp đối với những người đã được xét duyệt nêu trên, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo cơ cấu ngạch giáo viên trong các cơ sở Giáo dục - Đào tạo trực thuộc về Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo mẫu số 4) để làm căn cứ cho việc tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2004 và những năm tiếp theo.

6.4- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ để giải quyết.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng

 

 

Mẫu số 1

BỘ, NGÀNH (HOẶC SỞ GD&ĐT, TỈNH....)        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG:...............                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                     -----------------------------------

........., ngày...... tháng..... năm 2003

BẢN KHAI LÝ LỊCH KHOA HỌC VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐỂ XÉT NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ NGẠCH 15.113 LÊN NGẠCH 15.112 PHẦN I TỰ THUẬT VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên (chữ in hoa):                                                Nam, nữ:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Nơi sinh:

- Quê quán:

 - Dân tộc:

- Tôn giáo:

- Chỗ ở hiện nay:

- Đơn vị công tác (khoa, trường):

- Chức vụ hiện nay:

- Mã ngạch:                  Hệ số lương hiện hưởng:                       Năm xếp:

- Ngày, tháng, năm tuyển dụng vào biên chế Nhà nước:

- Thâm niên giảng dạy:

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ, đơn vị công tác

..............................

..............................

..............................

..............................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

 

DIỄN BIẾN TIỀN LƯƠNG (Kể từ năm 1993 đến nay)

Ngày tháng

Ngạch

Bậc lương

Hệ số lương

................................

................................

................................

................................

 

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tốt nghiệp đại học:............................................. Chuyên ngành:.................................

Thời gian đào tạo:................................................... Năm tốt nghiệp:...............................

2. Bồi dưỡng sau đại học ở trong hoặc ngoài nước (Nơi bồi dưỡng, nội dung và thời gian bồi dưỡng):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ: ........................................................................

- Nơi đào tạo: ................................................... Thời gian:..............................................

- Chuyên ngành: ..............................................................................................................

- Tháng, năm được cấp bằng Thạc sĩ:..............................................................................

4. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:....................................................................

- Nơi đào tạo: ................................................... Thời gian:..............................................

- Chuyên ngành: ..............................................................................................................

- Tháng, năm được cấp bằng Tiến sĩ:................................................................................

5. Các lớp bồi dưỡng khác (nơi tổ chức, thời gian, chứng nhận, chứng chỉ):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

6. Trình độ ngoại ngữ:.....................................................................................................

7. Trình độ tin học: .........................................................................................................

PHẦN II

1- Công tác giảng dạy: (Nhiệm vụ phân công, thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy, số tiết giảng dạy, phương pháp giảng dạy,... kết quả).

2- Công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục học sinh:

3- Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, kết quả:

4- Sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học (Tên sáng kiến, đề tài, kết quả được đánh giá):

5- Xây dựng tập thể sư phạm và tham gia các hoạt động khác:

6- Khen thưởng, danh hiệu thi đua:

7- Kỷ luật:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Người khai

(Ký và ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

Ngày...... tháng....... năm 2003

(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

........., ngày......... tháng.........năm 2003

BẢN NHẬN XÉT CÔNG CHỨC

(Dùng cho việc xét nâng ngạch Giáo viên trung học (mã ngạch 15.113) lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp (15.112)

1- Phẩm chất đạo đức:

 

2- Năng lực chuyên môn:

 

3- Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

 

4- Quan hệ với đồng nghiệp:

 

                                                          NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu số 3

  BỘ, CƠ QUAN:.........................

  TỈNH, THÀNH PHỐ:................

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC (MÃ NGẠCH 15113) ĐƯỢC BỔ NHIỆM  VÀO NGẠCH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CAO CẤP (MÃ NGẠCH 15112)

(Kèm theo công văn số:........... ngày......... tháng.......... năm 2003)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Tháng năm vào biên chế

Chức vụ

Năm tốt nghiệp

Ngoại ngữ (hoặc biết tiếng dân tộc)

Số sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, TP.

Số năm đạt giáo viên giỏi hoặc danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, TP. bộ, ngành

Số năm giảng dạy ỏ ngạch 15113

Hệ số lương hiện hưởng

Xếp lương khi bổ nhiệm GVTHCC

Đại học

Thạc sĩ

Tiến sĩ

Hệ số

Tháng năm xếp lương

Hệ số

Thời gian nâng bậc lần sau

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số =                    (Nam:     ; Nữ:      )

.........., Ngày.......... tháng......... năm 2003

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN TỈNH, THÀNH PHỐ

(Ký tên, đóng dấu)

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - CÁN BỘ CÁC BỘ, CƠ QUAN.......

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH, THÀNH PHỐ........

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Mẫu số 4

  BỘ, CƠ QUAN:.........................

  TỈNH, THÀNH PHỐ:................

BÁO CÁO CƠ CẤU NGẠCH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Trực thuộc Bộ, cơ quan......../tỉnh. thành phố......

(Kèm theo công văn số:........... ngày......... tháng.......... năm 2003)

 

TT

Tên đơn vị (cơ sở giáo dục và đào tạo)

Tổng số giáo viên trực tiếp giảng dạy tại cơ sở giáo dục và đào tạo (kể cả số hợp đồng)

Chia ra

Ghi chú

Số giáo viên trung học (Mã ngạch 15113)

Số giáo viên trung học cao cấp (Mã ngạch 15112)

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

.........., Ngày.......... tháng......... năm 2003

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN TỈNH, THÀNH PHỐ

(Ký tên, đóng dấu)

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - CÁN BỘ CÁC BỘ, CƠ QUAN.......

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH, THÀNH PHỐ........

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 11517/TCCB ngày 28/11/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét bổ nhiệm ngạch giáo viên Trung học cao cấp ngành Giáo dục Đào tạo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.087
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123