Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1145/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Vũ Thanh
Ngày ban hành: 24/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1145/BNN-KHCN  
V/v đề xuất bổ sung nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước năm 2011

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ   

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 328/VKHTLVN ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc đề xuất nhiệm vụ Nghiên cứu công nghệ phòng trừ sinh vật có hại cho các di sản văn hóa thế giới Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn và Khu phố cổ Hội An (có văn bản kèm theo). Đây là đề xuất quan trọng, nhằm tìm ra các thành phần sinh vật có hại, xác định được đặc điểm sinh học, sinh thái và từ đó đề xuất giải pháp công nghệ thân thiện với môi trường để phòng trừ các sinh vật có hại chính trong 3 di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam: Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn và Khu phố cổ Hội An.

Đề xuất lĩnh vực nghiên cứu nói trên mang tính liên ngành, vì vậy Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét đưa đề tài nghiên cứu do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đề xuất vào kế hoạch Khoa học công nghệ cấp Nhà nước năm 2011.

Trân trọng sự hợp tác của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1145/BNN-KHCN về đề xuất bổ sung nhiệm vụ khoa học công nghiệp cấp Nhà nước ngày 24/02/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.458

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!