Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1134/CP-QHQT ngày 20/09/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt dự án HTKT do ADB và DFID tài trợ

Số hiệu: 1134/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 20/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1134/CP-QHQT
V/v phê duyệt dự án HTKT do ADB và DFID tài trợ

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5146 BKH/KTĐN ngày 13 tháng 8 năm 2002 về việc phê duyệt dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) "Tăng cường năng lực giảm nghèo miền Trung" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt nội dung dự án HTKT "Tăng cường năng lực giảm nghèo miền Trung" do ADB và DGID tài trợ không hoàn lại 3, 11 triệu USD. Vốn đối ứng cho dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tỉnh tham gia dự án tự bố trí trong ngân sách hàng năm của cơ quan và địa phương mình, theo tỉ lệ được cơ cấu trong dự án. Quá trình thực hiện dự án cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan  và địa phương liên quan, bảo đảm đạt được các mục tiêu của dự án cũng như các yêu cầu chính trị và an ninh.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra tiêu chí chọn các xã thực hiện dự án, sớm phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh liên quan chọn lựa.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết với ADB Hiệp định dự án HTKT nói trên./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1134/CP-QHQT ngày 20/09/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt dự án HTKT do ADB và DFID tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.696
DMCA.com Protection Status