Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997

Số hiệu: 1131-ĐTPT/TD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đầu tư phát triển Người ký: Trương Công Phú
Ngày ban hành: 02/08/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1131-ĐTPT/TD

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH, TỔNG CỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỐ 1131 ĐTPT/TD NGÀY 02 THÁNG 08 NĂM 1997 VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÍN DỤNG ĐẦU TƯ NĂM 1997

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
- Các cơ quan trực thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997:

- Ngày 3/3/1997 Chính phủ đã có văn bản số 959/KTTH chỉ đạo việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997;

- Ngày 19/3/1997 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1626 BKH/TH thông báo kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997 cho các Bộ, ngành và các địa phương;

- Ngày 3/6/1997 Bộ Tài chính đã có văn bản số 1818 TC/ĐTPT hướng dẫn việc cấp và thu hồi vốn tín dụng ưu đãi năm 1997.

Đến nay, việc triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư của các Bộ, ngành và các địa phương nhìn chung là chậm: phần lớn các Bộ, ngành trung ương (trừ Tổng công ty Điện, Tổng công ty Than và một số đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và một phần ba số địa phương chưa chuẩn bị xong thủ tục đầu tư và hồ sơ vay vốn để trình duyệt và ký hợp đồng tín dụng với cơ quan Đầu tư phát triển. Trong số các dự án của các Bộ, ngành và các địa phương đã được cơ quan Đầu tư phát triển xem xét để ký hợp đồng tín dụng, việc triển khai ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cũng rất chậm do phải tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh một số thủ tục: trình duyệt thiết kế dự toán, tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng A-B...

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 85/CP - m ngày 11/7/1997 của Chính phủ về một số chủ trương, biện pháp để thực hiện tốt những nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm 1997 trong đó có tín dụng đầu tư, Tổng cục ĐTPT đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1- Phối hợp chặt chẽ với hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển chỉ đạo, giúp đỡ các chủ đầu tư đã được ghi kế hoạch vay vốn tín dụng đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định (dự án khả thi, quyết định đầu tư, thiết kế dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt), chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ vay vốn theo quy định gửi đến cơ quan Đầu tư phát triển xem xét để ký Hợp đồng tín dụng; trước hết tập trung chỉ đạo, giúp đỡ các Chủ đầu tư có các dự án quan trọng cấp bách đối với sự phát triển kinh tế xã hội của ngành và địa phương, có tính khả thi và có hiệu quả, có khả năng trả nợ vay (cả gốc và lãi). Để các dự án có thể thực hiện trong năm kế hoạch, phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án gửi các Cục ĐTPT trên địa bàn chậm nhất vào ngày 30/9/1997, nếu dự án nào chưa có đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương đưa ra ngoài kế hoạch vay vốn tín dụng đầu tư năm 1997 để tập trung vốn cho các dự án có đủ điều kiện vay vốn đẩy nhanh tiến độ.

2- Sau khi đã ký Hợp đồng tín dụng, đề nghị các Bộ, Ngành và các Địa phương tiếp tục chỉ đạo, giúp đỡ các Chủ đầu tư khẩn trương triển khai tổ chức đấu thầu, ký kết Hợp đồng A-B, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để bảo đảm việc giải ngân kịp thời, quản lý và cấp vốn vay đúng mục đích, đúng chế độ, bảo đảm trả nợ vay (gốc và lãi) đúng theo hợp đồng tín dụng đã ký.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương phản ánh kịp thời về Tổng cục Đầu tư phát triển để nghiên cứu và giải quyết.

 

Trương Công Phú

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.908
DMCA.com Protection Status