Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1127/CP-QHQT ngày 20/09/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định tín dụng Dự án vay vốn WB

Số hiệu: 1127/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1127/CP-QHQT
V/v phê duyệt Hiệp định tín dụng Dự án vay vốn WB

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư,
- Tổng Công ty điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của  Ngân hàng Nhà nước (công văn số 769/NHNN-QHQT ngày 16 tháng 7 năm 2002), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5221 BKH/KTĐN ngày 15 tháng 8 năm 2002) và Bộ Tài chính (công văn số 8778/TC-TCĐN ngày 12 tháng 8 năm 2002) về việc thông qua kết quả đàm phán Hiệp định tín dụng phát triển của Dự án "Nâng cao hiệu suất hệ thống, cổ phần hoá và năng lượng tái tạo" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định tín dụng phát triển và các văn kiện có liên quan của Dự án "Nâng cao hiệu suất hệ thống, cổ phần hoá và năng lượng tái tạo" vay vốn WB. Riêng về lịch sử trình tăng giá điện, thực hiện theo quyết định cụ thể của Thủ tướng Chính phủ.

- Uỷ quyền cho đồng chí Lê Đức Thuý, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, thay mặt Nhà nước ta ký Hiệp định tín dụng phát triển và các văn kiện có liên quan của Dự án trên với đại diện WB tại Hà Nội, và giao Bộ Ngoại giao thông báo choWB việc uỷ quyền này. Việc ký chính thức Hiệp định tín dụng chỉ được tiến hành sau khi quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lịch trình tăng giá điện được công bố chính thức./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1127/CP-QHQT ngày 20/09/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định tín dụng Dự án vay vốn WB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.728
DMCA.com Protection Status