Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1126/CP-CN ngày 20/09/2002 của Chính phủ về việc thanh toán chi phí do chậm giải phóng mặt bằng hợp đồng 1 và 2 dự án quốc lộ 5

Số hiệu: 1126/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1126/CP-CN
V/v thanh toán chi phí do chậm giải phóng mặt bằng hợp đồng 1 và 2 dự án quốc lộ 5

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2360/GTVT-KHĐT ngày 04 tháng 7 năm 2002 và số 2921/GTVT ngày 14 tháng 8 năm 2002), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5604 BKH/CSHT ngày 30 tháng 8năm 2002), về việc thanh toán chi phí do chậm giải phóng mặt bằng hợp đồng 1 và 2 dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 5 sử dụng vốn vay JBIC, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc thanh toán chi phí bổ sung do chậm bàn giao mặt bằng thi công cho các nhà thầu đã thực hiện hợp đồng 1 và hợp đồng 2 dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 5 sử dụng vốn vay JBIC như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải soát xét cụ thể và chịu trách nhiệm về giá trị chi phí thanh toán bổ sung nói trên, nhưng không vượt quá 570, 596 triệu Yên.

3. Nguồn thanh toán từ kinh phí còn lại của hai hợp đồng nói trên.

4. Bộ Giao thông vận tải cần rút kinh nghiệm chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, căn cứ vào khả năng, tiến độ giải phóng mặt bằng để ký kết và điều chỉnh các hợp đồng xây lắp, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, nhằm tránh xảy ra việc tăng thêm chi phí do chậm bàn giao mặt bằng ở các dự án tiếp theo./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1126/CP-CN ngày 20/09/2002 của Chính phủ về việc thanh toán chi phí do chậm giải phóng mặt bằng hợp đồng 1 và 2 dự án quốc lộ 5

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.795
DMCA.com Protection Status