Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1120/CP-QHQT ngày 19/09/2002 của Chính phủ về Dự án Hỗ trợ cơ cấu lại Ngân hàng Công thương Việt Nam do AFD (Pháp) tài trợ

Số hiệu: 1120/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 19/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1120/CP-QHQT
V/v Dự án Hỗ trợ cơ cấu lại Ngân hàng Công thương Việt Nam do AFD (Pháp) tài trợ

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Ngân hàng Công thương Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5484BKH/KTĐN ngày 27 tháng 8 năm 2002) và ý kiến của Bộ Ngoại giao (văn bản số 2290-CV/NG-CÂu ngày 10 tháng 9 năm 2002), Bộ Tài chính (văn bản số 9540/TC-TCĐN ngày 03 tháng 9 năm 2002) về việc phê duyệt dự án Hỗ trợ cơ cấu lại Ngân hàng Công thương Việt Nam do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Phát triển Pháp 1,3 triệu Euro để thực hiện dự án Hỗ trợ thực hiện kế hoạch cơ cấu lại Ngân hàng Công thương Việt Nam.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Công thương Việt Nam thực hiện dự án theo đúng nội dung của Đề án Cơ cấu lại Ngân hàng Công thương Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và lưu ý những ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1120/CP-QHQT ngày 19/09/2002 của Chính phủ về Dự án Hỗ trợ cơ cấu lại Ngân hàng Công thương Việt Nam do AFD (Pháp) tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.126
DMCA.com Protection Status