Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1109/CP-KTTH ngày 18/09/2002 của Chính phủ về việc báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Số hiệu: 1109/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 18/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1109/CP-KTTH
V/v báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại các công văn số 50/BTC-TTr ngày 18 tháng 6 năm 2002 và số 78/BTC-TTr ngày 01 tháng 8 năm 2002 về việc báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 02 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1) Giao Bộ Tài chính:

a- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các vi phạm về chế độ quản lý tài sản theo đúng quy định tại Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2002.

b- Trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý đối với số diện tích xây dựng trụ sở vượt định mức theo quy định tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

2) Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đoàn thể, các đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước cần tiếp tục quán triệt và thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản và Chỉ thị số 29/2001/CT-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3) Định kỳ hàng năm, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện quy định về quản lý tài sản và thực hành tiết kiệm chống lãng phí của cơ quan, đơn vị mình gửi Bộ Tài chính để Bộ Tài chính tổng hợp, phân tích và đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý đối với những vi phạm vượt thẩm quyền. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể nội dung và quy trình báo cáo tình hình thực hiện cho phù hợp với quy định hiện hành./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1109/CP-KTTH ngày 18/09/2002 ngày 18/09/2002 của Chính phủ về việc báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253