Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1099/BNN/ĐCĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 23/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1099/BNN/ĐCĐC
Về việc thực hiện nhiệm vụ định canh định cư di dân kinh tế mới

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 1099 BNN/ĐCĐC NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ DI DÂN KINH TẾ MỚI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại các Quyết định số 138/2000/QĐ-TTg, 150/2000/QĐ-TTg, 71/2000/QĐ-TTg và 143/2001/QĐ-TTg về các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2001 - 2005; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang khẩn trương triển khai xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình dự án theo các quyết định nói trên.

Để triển khai thực hiện các Quyết định của Chính phủ ngay trên kế hoạch năm 2002 ở địa phương Bộ đã có công văn số 2886/BNN-ĐCĐC ngày 01/10/2001 gửi UBND các Tỉnh và đề nghị giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan trực thuộc UBND tỉnh xây dựng, tổng hợp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Nhưng thực tế có một số địa phương chỉ đạo và giao nhiệm vụ không đúng với tinh thần trên nên rất khó khăn cho sự chỉ đạo của Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ mà Chính phủ giao đối với lĩnh vực này.

Để có sự thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Chính phủ giao, theo mô hình tổ chức đã được Chính phủ quy định thì cơ quan làm đầu mối giúp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ này ở Trung ương là Cục Định canh định cư và Vùng kinh tế mới, ở Tỉnh là cơ quan về ĐCĐC&VKTM trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các Tỉnh và Thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành xây dựng tổng hợp và tổ chức triển khai thực hiện các dự án, chương trình thuộc các quyết định của Chính phủ nói trên theo kế hoạch năm 2002 Nhà nước đã giao một cách có hiệu quả.

2. Trong quá trình sắp xếp lại bộ máy các Sở, ban ngành của Tỉnh, đề nghị UBND các Tỉnh chuyển giao nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án theo quyết định 138, 71 của Chính phủ, các dự án ĐCĐC, di dân kinh tế mới, xoá bỏ thay thế cây có chứa chất ma tuý mà hiện nay do các ngành khác đảm nhiệm sang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhiệm.

Rất mong sự phối hợp và cộng tác của UBND các Tỉnh, Thành phố.

 

Cao Đức Phát

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1099/BNN/ĐCĐC ngày 23/04/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện nhiệm vụ định canh, định cư và di dân vùng kinh tế mới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.509

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!