Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1089/CP-CN ngày 13/09/2002 của Chính phủ về Kết quả chỉ định gói thầu Tư vấn KT Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Hồ Chí Minh lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ

Số hiệu: 1089/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1089/CP-CN
V/v: Kết quả chỉ định thầu gói thầu Tư vấn KT Dự án Cải thiện MT nước TP HCM lưu vực kênh Tàu Hũ-Bến Nghé-Đôi-Tẻ

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 2290/UB-ĐT ngày 04 tháng 7 năm 2002) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5272 BKH/VPXT ngày 19 tháng 8 năm 2002) về kết quả chỉ định thầu gói thầu Tư vấn kỹ thuật của Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, Lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 1 (2001-2006), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận kết quả chỉ định Liên danh nhà thầu tư vấn (gồm Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương Nhật Bản - PCI, chịu trách nhiệm chính trong liên danh; Công ty Tư vấn Cấp thoát nước và môi trường Việt Nam, Bộ Xây dựng - VIWASE và Công ty Tư vấn Cấp thoát nước, Bộ Xây dựng - WASE) thực hiện gói thầu Tư vấn kỹ thuật của Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh Lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 1 (2001-2006) như đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên, với các nội dung chính:

- Tổng giá trị hợp đồng (bao gồm cả trượt giá và dự phòng) là 1.455.499.226 Yên Nhật + 464.534 USD + 43.919.393.087 VNĐ (tương đương 1.904,46 triệu Yên Nhật). Trong đó bao gồm: chi phí tư vấn: 1.305.627.080 Yên Nhật + 420.000 USD + 39.847,291 triệu VNĐ, tương đương 1.712,46 triệu Yên Nhật; chi phí trượt giá: 17.554.035 Yên Nhật + 2.304 USD + 79.429.989 VNĐ; chi phí dự phòng 10%: 132.318.111 Yên Nhật + 42.230 USD + 3.992.672.099 VNĐ (theo tỷ giá 1USD = 133 Yên Nhật = 15.100 VND).

- Thời gian thực hiện hợp đồng là 57 tháng, theo hình thức hợp đồng trọn gói.

2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt nội dung hợp đồng và chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1089/CP-CN ngày 13/09/2002 của Chính phủ về Kết quả chỉ định gói thầu Tư vấn KT Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Hồ Chí Minh lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.793
DMCA.com Protection Status