Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1084/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 05/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1084/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 1084/VPCP-KTTH NGÀY 5 THÁNG 03 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT THIẾC CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Kính gửi

- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Công nghiệp,
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Ban Vật giá Chính phủ.

Về đề nghị của Bộ Công nghiệp (Công văn số 4092/CV-TCKT ngày 01 tháng 10 năm 2001 và số 338/CV-TCKT ngày 28 tháng 01 năm 2002), ý kiến các Bộ: Tài chính (Công văn số 1228 TC/TCDN ngày 20 tháng 12 năm 2001), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7592 BKH/CN ngày 09 tháng 11 năm 2001), Thương mại (Công văn số 2702/TM-XNK ngày 24 tháng 10 năm 2001), Ban Vật giá Chính phủ (Công văn số 867/BVGCP-TLSX ngày 26 tháng 10 năm 2001), về việc giải quyết khó khăn cho sản xuất thiếc của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Công nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc tổ chức sản xuất vừa qua; thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại sản xuất của các đơn vị sản xuất thiếc cho phù hợp và có hiệu quả; thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu theo quy định, nhất là đối với những đơn vị kinh doanh không có hiệu quả.

2. Bộ Tài chính căn cứ vào quy định hiện hành xem xét hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ xuất khẩu đối với số lỗ phát sinh từ xuất khẩu thiếc trong 8 tháng đầu năm 2001 của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam; cho phép tạm thời lùi khấu hao tài sản cố định phục vụ sản xuất thiếc để giảm lỗ của Tổng công ty.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo ngân hàng thương mại liên quan xử lý đề nghị của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam theo quy định và thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

Nguyễn Quốc Huy

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1084/VPCP-KTTH ngày 05/03/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết khó khăn cho sản xuất thiếc của Tổng công ty khoáng sản Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.996

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!